Boeren en natuur

Agrarische ondernemers kunnen, door gerichte maatregelen te nemen, bijdragen aan versterking van de biodiversiteit. Daarmee helpen ze zowel hun bedrijf (ecosysteemdiensten zoals bodemvruchtbaarheid, bestuivers, natuurlijke plaagwering) als de natuur op hun bedrijf en in hun omgeving (weidevogels, gesloten kringlopen).