grutto, bron Shutterstock

Boerenlandvogels

Ongeveer 70% van Nederland bestaat uit agrarisch gebied. Voor boerenlandvogels zoals grutto en scholekster, die van dit landschap gebruik maken, is ons land internationaal van groot belang. Maar het gaat niet goed met deze vogels. Het aantal boerenlandvogels gaat achteruit. Door gericht beheer is die achteruitgang te stoppen.