Grutto, foto Thinkstock

Bedrijfsstijlen

Als (melk)veehouder, akkerbouwer, tuinder of boomteler ben je in de eerste plaats ondernemer. Met (soms kleine) aanpassingen in je bedrijfsstijl is er winst te behalen. Op korte termijn voor de natuur, maar op langere termijn ook voor de continuïteit van je bedrijf. Stof om over na te denken.