Groen en Welbevinden : Effecten

Wat doet groen?

Groen heeft meer positieve effecten op onze leefomgeving dan op gezondheid en welbevinden alleen. Groen kan ook een goede rol vervullen voor de waterhuishouding en biodiversiteit in de bebouwde omgeving. En het kan helpen de effecten van geluidsoverlast te beperken. Voorts kan groen een positief effect hebben op de vastgoedwaarde van woningen en kantoren.

Lees meer in de factsheet 'Groen: meer dan mooi en gezond'.

Factsheets ecosysteemdiensten in de stad