Agrarisch natuurbeheer

Kringlooplandbouw kan bijdragen aan natuurdoelen en biodiversiteit, met name door een grotere agrobiodiversiteit op en nabij landbouwpercelen. Op deze pagina vindt u informatie over biodiversiteit en landschapsbeheer.

Agrarisch natuurbeheer is de verzamelterm voor maatregelen die boeren nemen om natuur en landschap te verbeteren. Boeren kunnen zich inzetten voor bescherming van natuur en landschap op en rondom het boerenbedrijf. Vanaf 2016 geldt het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) dat inzet op de uitvoering van agrarisch natuurbeheer door samenwerkingsverbanden in plaats van individuele ondernemers. Je vindt hier u verhalen over agrarisch natuurbeheer, biodiversiteit en landschapsbeheer.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan