Dierenwelzijn

In kringlooplandbouw speelt het landbouwhuisdier een essentiële rol. De voeding, huisvesting en productieniveau van dieren veranderen. Op deze pagina vindt u informatie over diergezondheid, dierenwelzijn en antibioticagebruik.

In kringlooplandbouw speelt het dier een essentiële rol omdat landbouwhuisdieren in staat zijn biomassa, die mensen niet kunnen of willen eten, om te zetten in voedsel, mest. Bovendien spelen zij een rol in verschillende ecosysteemdiensten, zoals het behoud van de bodem, biodiversiteit of het landschap.

Het gevolg van kringlooplandbouw kan zijn dat kan tot gevolg hebben dat niet alleen de voeding, de huisvesting en het productieniveau van het dier veranderen. Dieren zullen veerkrachtiger moeten zijn en om moeten kunnen gaan met wisselende voersamenstelling. Dierenwelzijn en diergezondheid is daarom een belangrijk aandachtspunt. En om dierlijke mest te kunnen gebruiken moeten residuen van antibiotica en ontwormingsmiddelen omlaag.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan