Glastuinbouw

De Nederlandse tuinbouwsector werkt aan verduurzaming van de teelt: een teelt die emissievrij, zonder uitstoot CO₂, zonder inzet van van chemische bestrijdingsmiddelen en zonder gebruik van fossiele brandstoffen.

In de Meerjarenafspraak Energietransitie Glastuinbouw 2014-2020 is de ambitie uitgesproken dat de glastuinbouw in 2040 klimaatneutraal zal zijn en in 2050 een volledig duurzame en economisch rendabele energievoorziening heeft. Daarnaast is in de de Toekomstvisie gewasbescherming 2030 de ambitie uitgesproken om residuvrij te telen, zonder chemische bestrijdingsmiddelen.

Vermindering van het energiegebruik is een van de belangrijkste maatregelen om de uitstoot van CO₂ te verminderen. Daarnaast kun je duurzame energriebronnen inzetten zoals aardwarmte of een warmtepomp. In de praktijk doen tuinders dat ook steeds vaker.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan