Korte keten

Kringlooplandbouw is een integraal onderdeel van een circulair
voedselsysteem. Op deze pagina vindt u u informatie over voedselbeleid, over korte ketens en boer-burger relaties

Nederlanders halen veel van het voedsel dat ze eten uit het buitenland. 75% van het land dat nodig is voor het eten van Nederlanders, ligt uit het buitenland. Ook de plaats waar voedsel bewerkt wordt is vaak niet in Nederland. De manier van voedsel produceren kan leiden tot ontbossing, het kan nadelige gevolgen hebben voor de biodiversiteit en het zorgt voor emissies van broeikasgassen, stikstof en fosfaat.

Nederlandse boeren produceren voor de wereldmarkt en hebben te maken met wereldmarktprijzen. Voor verduurzaming van het voedsel is een ander voedselsysteem nodig.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan