grasland, foto Shutterstock

Kringlooplandbouw in de regio

In verschillende regio's werken boeren en tuinders aan verduurzaming van de bedrijfsvoering. Ze doen ervaring op met het verbeteren van de bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit en economische duurzaamheid in de agrarische sector.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan