Natuur- en landschapsbeheer

Kringlooplandbouw kan een bijdrage leveren aan het behalen van doelen voor natuur en biodiveristeit. Op deze pagina vindt informatie over biodiversiteit en samenwerking natuur en landbouw;

De belangrijkste doelen voor natuur en biodiversiteit in Nederland zijn in Europees verband overeengekomen binnen het kader van de Vogel- en Habitatrichtlijn (VHR) en de EU-Biodiversiteitsstrategie. Kringlooplandbouw kan een bijdrage leveren aan het behalen van die doelen, bijvoorbeeld door nutriƫntenkringlopen te sluiten, een minimale inzet van gewasbeschermingsmiddelen of door gebruik te maken van agrobiodiversiteit.

Een vorm van kringlooplandbouw die specifiek gericht is op het behoud en het gebruik van biodiversiteit en natuur in en om het bedrijf, is natuurinclusieve landbouw. Op deze pagina vindt u meer informatie over boiodiversiteit en over samenwerking tussen natuur en landbouw.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan