Tuinbouw

In een circulaire landbouw worden de kringlopen ’zo dichtbij als mogelijk en zo ver weg als nodig’ gesloten. Je benut reststromen optimaal, beperkt afvalstromen en verspilt zo min mogelijk.

In de vollegrondstuinbouw is er een groeiende belangstelling voor duurzaam bodembeheer door gebruik te maken van groenbemesters, organische bemesting en een aangepaste grondbewerking.  Daarnaast werken telers aan verduurzaming van de teelt door de inzet van chemische middelen te beperken en gebruik te maken van agrobiodiversiteit. Strokenteelt laat zien wat er mogelijk is.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan