Veehouderij

Kringlooplandbouw is een vorm van landbouw die is gebaseerd op het principe dat alle grondstoffen optimaal gebruikt worden in het voedselsysteem. De rol van dieren - en dus de veehouderij - is hierin cruciaal.

Dieren kunnen nuttig gebruik maken van grondstoffen, restproducten of gewassen die mensen niet kunnen of willen eten. Ze zetten die producten om in hoogwaardige voeding.

Binnen de veehouderij zijn er een aantal aandachtspunten om kringlooplandbouw vorm te geven, zoals eiwitrijke voedergewassen van eigen land, beperking van de emissie van stikstof en mestverwerking,

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan