Koeien

De melkveehouderij speelt in de kringlooplandbouw een belangrijke rol omdat die grotendeels grondgebonden is. Melkveehouders gebruiken eigen grond om voer voor het melkvee te winnen.

De melkveehouderij is in economische omvang in Nederland verreweg de grootste veehouderijsector. Het aantal melkveebedrijven neemt in Nederland gestaag af, maar de bedrijven worden wel steeds groter. Het aantal koeien blijft daardoor stabiel.

Een gemiddeld melkveebedrijf had in 2016 79 koeien en 60 hectare grond. De verwachting is dat het aantal bedrijven in 2030 nog met een derde verminderd zal zijn.

Voor kringlooplandbouw zijn er binnen de melkveehouderij een aantal aandachtspunten:

  • Gezonde bodem: zo weinig mogelijk kunstmest, verbetring van de bodemvruchtbaarheid.
  • Gezond voer: structuurrijk, eiwitarim, eiwitbronnen van eigen land
  • Gezonde koeien
  • Gezonde mest
  • Gezond klimaat: minder emissie van broeikasgassen, energiebesparing, gebruik van duurzame enerbiebronnen