Verdienmodel

Binnen kringlooplandbouw moeten boeren, tuinders en vissers een goed inkomen kunnen verdienen. Op deze pagina vindt u informatie over over nieuwe verdienmodellen, voer uit reststromen, verbrede landbouwpraktijk en samenwerking akkerbouw en veeteelt

In de toekomstvisie over de agrarische sector staat onder andere dat kringlooplandbouw economisch rendabel moet zijn. Maar een boer die maatregelen neemt om kringloloplandbouw vorm te geven, maakt kosten. Een teelt kan arbeidsintensiever worden, de opbrengsten kunnen lager liggen. Of je moet ruimte maken voor gewassen met een lager financieel saldo.

Uit onderzoek van Wageningen Economic Research blijkt dat effectieve maatregelen voor verbetering van de biodiversiteit voor melkveehouders 2 tot 3 cent per kilo melk extra kosten. Voor akkerbouwers liggen deze meerkosten tussen 185 en 324 euro per hectare.

Tegelijkertijd maakt kringlooplandbouw ook besparingen mogelijk. Je kunt besparen op de inzet van chemische bestrijdingsmiddelen, kunstmest of andere externe inputs. Je moet zo zuinig mogelijk omgaan met grondstoffen, zo weinig mogelijk afval produceren en zo veel mogelijk gebruik maken van agrobiodiversiteit.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan