Studiedag

Kennisdag: Bodemverzilting en circulair watergebruik

Verzilting zorgt in Nederland voor steeds meer problemen. Door het veranderende klimaat stijgt de zeespiegel. Door een groter neerslagtekort in de zomer neemt de zoutwaterdruk toe. De beschikbaarheid van zoet water wordt een regionaal knelpunt voor alle gebruikers.

Organisator Aeres Hogeschool Dronten
Datum

vr 18 mei 2018 09:00 tot 17:30

Locatie Aeres Hogeschool Dronten, De Drieslag 2 in Dronten

Verzilting zorgt voor directe schade aan de gewasopbrengst en -kwaliteit en indirecte schade door verandering van de bodemkwaliteit. Agrarische ondernemers in de kustregio’s dienen hun bedrijfsvoering hier op aan te passen, al zijn zij zich daarvan lang niet altijd bewust. Overheden willen graag een grotere impact te realiseren van slimme oplossingen.

Om meer aandacht te genereren voor verzilting organiseert Aeres Hogeschool Dronten samen met KOBO-HO (Kennis- en onderwijscentrum bodem en ondergrond voor het hoger onderwijs) en JongSTRONG (netwerkorganisatie in Nederland voor jonge professionals die actief zijn in het werkveld bodem en ondergrond) op vrijdag 18 mei een kennisdag over bodemverzilting en circulair watergebruik.

Programma

 • 9.00 uur Inloop/ Ontvangst
 • 9.30 uur Gera van Os, lector Duurzaam bodembeheer bij Aeres Hogeschool Dronten, opent de kennisdag
  Twee studenten Tuin- en akkerbouw vertellen over hun ervaringen met diverse meettechnieken in onderzoeksprojecten
  Opening van het Bodemlab door Frank Tillman, directeur Eijkelkamp Soil & Water
 • 11.00 uur Aardwetenschappelijk expert van de Universiteit van Amsterdam over bodemverzilting in Nederland
  Dorine Kea, beleidsadviseur water bij LTO-Noord, vertelt over inspirerende deeloplossingen voor verzilting en voorbeelden van sector-overstijgende samenwerking
  Siem Jan Schenk, bestuurder van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, licht toe voor welke uitdaging het waterschap in Noord-Holland staat en wat de opdracht is voor de Bodemchallenge.
  Uitleg werkwijze Bodemchallenge door Juul Osinga van KOBO-HO
 • 12.15 uur Lunch
 • 13.00 uur Bodemchallenge: studenten en jong professionals gaan aan de slag met innovatieve oplossingen tav circulair gebruik van zoet water in de regio.

  Rondleiding voor de overige deelnemers door het vernieuwde Bodemlab en het Agri Innovation Centre
 • 16.00 uur Pitches over de resultaten van de bodemchallenge en verkiezing van de winnaars
 • 17.00 uur Afsluiting met borrel

Voor deze dag worden geen kosten berekend.

Meer informatie en aanmelden