knotwilgen, foto Eddy Teenstra

Nieuws

Aan de slag na de prijsvraag

Gepubliceerd op
23 maart 2020

Om nieuwe ideeën voor het ontwikkelen van lesmateriaal voor natuurinclusieve landbouw verder te helpen, is er eerder een prijsvraag uitgeroepen. Twee ideeën worden daarvoor op dit moment uitgewerkt.

Samenwerking onderzoek en onderwijs

Een manier om natuurinclusieve landbouw op een goede manier in het bestaande onderwijs in te passen is door middel van goede cases. Cases over ondernemers die een omschakeling hebben gemaakt naar natuurinclusief ondernemen. Docenten hebben nu al de beschikking over tal van voorbeelden van reguliere ondernemers. Nu graag voorbeelden van ondernemers met een bedrijf volgens een adaptief en natuur-inclusief model.

In deze concrete voorbeelden is het belangrijk dat duidelijk wordt waarom ondernemers deze stap hebben gezet, wat ze in de bedrijfsvoering hebben veranderd en welke bedrijfseconomische gevolgen dat heeft. Docenten geven aan dat ze studenten diverse voorbeelden willen laten zien zodat studenten zelf gaan nadenken over welke vorm van ondernemerschap bij hen past.

7 cases

Door aan te sluiten op het onderzoek wat reeds plaatsvindt, liggen de cases voor het oprapen en kan de tijd effectief besteed worden aan de doorvertaling van recente onderzoeksresultaten naar het onderwijs. De onderzoeksprogramma’s Natuurboeren en Innovatief Ondernemen met Natuur aan HAS Den Bosch maar ook de boeren waar Clusius college al mee samenwerkt vormen de input van 7 cases.

Lessen over The Biggest Little Farm

Het is een hele uitdaging om leerlingen en studenten van het groene (v)mbo mee te nemen in de gedachtegang dat de huidige landbouw ook op een andere manier kan, op een manier waarbij landbouw gebruik maakt van de natuur, maar ook bijdraagt aan de natuur. De film The Biggest little Farm laat dit op een prachtige manier zien en is voor iedereen te begrijpen.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Veel van onze leerlingen en studenten wonen in het landelijk gebied of zijn opgegroeid op boerderijen waar het anders gaat. Met hulp van deze film kunnen we een aantal lessen maken die onze jongeren inspireren en aanzetten tot meer natuurinclusief denken en handelen in hun leven. Daarnaast kan het bijdragen tot een keuze van de vmbo leerling voor een groene opleiding na het vmbo. De pilot van de lessen zal plaatsvinden op het vmbo van Clusius college in Schagen.

(Bron foto: Eddy Teenstra )