Nieuws

Actielijn 4: Cross-overs, de resultaten

Gepubliceerd op
23 januari 2019

Het realiseren van, inspelen op en kunnen omgaan met cross-overs is een belangrijke opgave is. Zowel in de sector, binnen de regio als in het onderwijs. Alleen op die manier kunnen economische en maatschappelijke vraagstukken worden beantwoord. Er treedt innovatie op die leidt tot nieuwe kennisdomeinen en business modellen waarmee de sector zich blijvend kan vernieuwen en verbeteren. Een van de workshops op de Manifestatie ging over dit boeiende onderwerp.

Met de actielijn is inzicht verkregen in wat deze opgave precies behelst en wat er voor nodig is: in tripartite samenwerking en in het onderwijs. Door het inrichten en monitoren van drie pilots zijn inzichten verkregen over het werken en leren in cross-over contexten.

Pilots en tools

In deze pilot werken regionale samenwerkingsverbanden aan de maatschappelijke opgaven in de regio en het onderliggende thema (vertical farming, klimaatadaptatie, voeding en voorlichting). Dit is een broedplaats van onderzoek, nieuwe kennis, business cases en producten, innovatie en leren en ontwikkelen. Dé plek waar partners met elkaar werken in een cross-over setting.

Monitoring via labjournaal, logboek en communities of learning van deze pilots heeft ervaringen en inzichten gegeven in de kernelementen van het werken en leren in een cross-over context. Deze kennis transfereert naar algemene modellen, methodes en voorbeelden zoals de cross-over rubric, kaartenspel, infographic, videofilm, samenwerkingsmodel etc. Andere regio’s, samenwerkingen, docenten(teams) en zelfs andere domeinen hebben hier de afgelopen twee jaar van mogen leren: multiplier effect is ontstaan!

Kennisevents

De opgedane kennis en ontwikkelde tools zijn op meerdere plekken ingezet: de docentendag innovatie van het onderwijs, op de netwerkdag onderwijs-bedrijfsleven, de denktank, Worldskills, Verzilver je talent, docentendagen bij diverse onderwijsinstellingen, managementteams onderwijs, Food dag, cross-over docentendag diverse communities of learning waaronder de overstijgende CoL.

De actielijn cross-overs is zichtbaar geweest en heeft bij een brede doelgroep het denken over cross-over werken en leren aangemoedigd. De actielijn is zelfs door niet-groene partners gevraagd om te spreken over cross-overs en met elkaar het effect op leren in deze context te verkennen (Ministerie van EZK verzilver je talent, GA Worldskills, Agrologistics Brussels etc.).

Heb je nog vragen over deze actielijn? Wij zijn bereikbaar via info@cross-overs.nl

(Foto Jeroen van der Wielen )