Bijeenkomst

Aftrapbijeenkomst betekenisvol onderzoek in je eigen praktijk

In het kader van het Onderwijs VernieuwingsProgramma (OVP) wil Aeres Hogeschool Wageningen (AHW) dit kleinschalig, praktijkgericht onderzoek door docenten in groen vmbo, mbo en hbo ondersteunen met een gericht aanbod van vijf bijeenkomsten. Tijdens een van de twee aftrapbijeenkomsten op 6 en 7 juni 2018 werk je aan je onderzoeksidee. Na deze bijeenkomst beslis je of je in het vervolgtraject stapt.

Organisator Aeres Hogeschool Wageningen
Datum

wo 6 juni 2018

do 7 juni 2018

Locatie Aeres Hogeschool Wageningen Mansholtlaan 18 Wageningen

Vraagstukken in je werkpraktijk als docent (groen vmbo, mbo, hbo) kun je oplossen door het er eens over te hebben in een teamoverleg, in een pauze of bij stagebezoeken. Daarnaast kan ook kleinschalig onderzoek doen waardevol is. Het levert een bijdrage aan je werkpraktijk en aan je eigen professionele ontwikkeling en mogelijk ook die van andere betrokkenen bij het onderzoek: Omdat je zo dicht op de praktijk werkt, heb je ook de gelegenheid om in verbinding met je omgeving het onderzoek vorm te geven. Denk daarbij aan het betrekken van collega’s, leidinggevenden, externe betrokkenen, andere organisaties en kennisinstellingen en overheidsinstellingen.

In het kader van het Onderwijs VernieuwingsProgramma (OVP) wil Aeres Hogeschool Wageningen (AHW) dit kleinschalig, praktijkgericht onderzoek door docenten in groen vmbo, mbo en hbo ondersteunen met een gericht aanbod van vijf bijeenkomsten bij AHW, waarin deelnemers en begeleiders (docenten en lector Niek van den Berg) samenwerken en de hele cyclus van idee tot en met communiceren over de resultaten aan bod komt.

Tijdens een van de twee aftrapbijeenkomsten op 6 en 7 juni 2018 werk je aan je onderzoeksidee. Na deze bijeenkomst beslis je of je in het vervolgtraject stapt. Dat vervolg bestaat uit vier bijeenkomsten in de periode september - november 2018 (incl. eindpresentaties) en zelfwerkzaamheid tussendoor. De vervolgbijeenkomsten zijn op 19/9, 10/10, 31/10, en 21/11. Het OVP maakt het mogelijk om zonder deelnamekosten mee doen. Wel moet je zelf de tijd vrijmaken om aan de bijeenkomsten mee te doen (5x6 uur) en om tussen de bijeenkomsten door aan je onderzoek(sidee) te werken (25-30 uur).

Past dit traject bij je idee om (weer) eens te snuffelen aan betekenisvol onderzoek in je eigen praktijk? Meld je dan aan voor de aftrapbijeenkomst op 6 en 7 juni 2018 (kies een van de twee data), een mooie kans om voor de zomer een idee uit te werken als basis voor een plan en uitvoering na de zomer.

Aanmelden? Eerst meer weten?

Stuur een e-mail naar: