Wheatgrass, foto: Pixabay

Nieuws

Agrochemiefabrikanten deels over op biologisch

Gepubliceerd op
24 februari 2015

'Biologische middelen gaan de 'traditionele' chemie aanvullen en voor een deel vervangen', meldt Akker. 'Daar gaan de grote agrochemiebedrijven zelf voor zorgen'.

Akker voorspelt dat afnemers in de open teelt zullen vragen naar residuvrije producten, zoals nu ook al gebeurt in de glastuinbouw. Het vakblad noemt in het artikel Gewasbescherming wordt groener diverse ontwikkelingen die samen lijken te leiden tot één conclusie: 'Het komt er eigenlijk op neer dat het spoor van een puur chemische aanpak doodloopt'.

De redactie verwijst onder meer naar de gewasbeschermingsvisie van LTO Schoner, Groener, Beter, die reeds in die richting wijst en 'misschien nog wel overtuigender is de weg die fabrikanten van chemische gewasbeschermingsmiddelen zijn ingeslagen'.

Investeren

Akker meldt dat alle grote agrochemiebedrijven in de groene middelen zijn gestapt en producten kunnen leveren als micro-organismen, plantversterkers en natuurlijke vijanden. 'De laatste jaren hebben zij miljoenen gestoken in het overnemen van kleinere, innovatieve bedrijven op het gebied van groene gewasbescherming.' In het artikel wordt verder stilgestaan bij de 'trage toelating' van nieuwe middelen, manieren om dit op te lossen, (laag)risicobeoordeling van middelen, omschakeling in het denken, de kosten van biomiddelen en de omvang van de vergroening in de chemie.

Omvang ontwikkeling

Hoe ver die zich precies heeft ontwikkeld is lastig te bepalen volgens het hoofd 'research and development' bij het Nederlandse bedrijf Koppert Biological Systems: 'We kennen in de toelating geen officieel onderscheid tussen groene en chemische middelen. Het overlapt elkaar ook steeds vaker. Maar als ik kijk naar de aanvragen die op dit moment in Europa lopen, dan turf ik op een totaal van 44 stoffen 22 stoffen die ik als biomiddel zou bestempelen'.


(Bron foto: xx)