Nieuws

Algen in veevoer: kansen en uitdagingen

Gepubliceerd op
6 januari 2015

Algen drogen als veevoercomponent is mogelijk, maar er moet nog heel wat gebeuren om het rendabel te krijgen. Zo is de kostprijs van (gedroogde) algen hoog en is veel energie nodig voor verwerking.

In de brochure Kansen voor algen in veevoer worden naast deze en andere uitdagingen ook kansen genoemd. Zo zouden algen mogelijk kunnen leiden tot een kwaliteitsverbetering van vlees, melk en eieren, zijn algen een bron van omega vetzuren en kunnen ze een alternatieve eiwitbron worden. Ook zouden algen minder beslag leggen op landbouwgrond dan andere diervoeders.

De brochure is geschreven door Acrres (Wageningen UR) in opdracht van Nevedi en Natuur & Milieu in het kader van de Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij (UDV).

Eiwitgehalte

In de brochure staat dat algen een hoog eiwitgehalte hebben. Een alg bevat 6 tot 20% ruw eiwit (droge stof), de rest van de genoemde soorten scoort op dit vlak tussen de 43 en 73%. In soja zit zo’n 37% ruw eiwit, in tarwe 14% en in maïs 10%. Uit aangehaald onderzoek blijkt 'dat algen tot een aandeel van 14 tot 30% in vleesvarkensvoer opgenomen kunnen worden zonder negatief effect op de dierprestaties'. Voor leghennen en vleeskuikens is dat respectievelijk 12 en 17% algen.

Verteerbaarheid en kostprijs

Hoe verteerbaar algen eigenlijk zijn, gelet op stikstof (N) en organische stof, is ook onderzocht. In het rapport De in vitro verteerbaarheid van gedroogde algen is te lezen wat simulaties van de maag, de dunne en de dikke darm aan informatie opleverden. Verder worden, op basis van voeroptimalisatie, reeële prijzen genoemd.

Betreffende verteerbaarheid: de organische stof van algeneiwit zit qua verteerbaarheid tussen kuilgras en sojaschroot in. De verteerbaarheid van algenpulp is vergelijkbaar met die van kuilgras. De stikstof van algeneiwit is iets moeilijker verteerbaar dan die van sojaschroot. De stikstof van de pulp is iets moelijker verteerbaar dan die van kuilgras.

Een reeële prijs voor pure algen is € 33,-/100 kg droog product. Voor het algenproduct gedroogd met hulpstof (zie rapport voor uitleg) is dat € 16,50/100 kg en voor het algenproduct gedroogd met rijst € 29,-/100 kg.

Proces en reststromen

In het rapport worden ook enkele aanbevelingen gedaan, onder meer betreffende droogtemperatuur in relatie tot de N-verteerbaarheid. Met het oog op energiebesparing wellicht gunstig, gezien voorgesteld wordt de temperatuur te verlagen van 70°C naar 40°C. Het (tot nog toe kleinschalige) algenverwerkingsproces kan overigens veel meer behelzen dan alleen de productie van gedroogd algenpoeder. In een kort artikel in TnoTime (Valori(e)satie van algen) wordt in beeld gebracht wat er komt kijken bij de verwerking van algen en welke reststromen vrijkomen.

Ook het gebruik van die reststromen wordt in de brochure van Acrres genoemd als kans en aandachtspunt.


(Bron foto: Pixabay)