Nieuws

Bescherm de weidevogel

Gepubliceerd op
24 oktober 2020

Weidevogels zoals de grutto horen thuis in het Nederlandse landschap, maar het gaat slecht met de weidevogels. Een belangrijkste oorzaak is de intensivering van de landbouw. Boeren die bijdragen aan een hogere biodiversiteit, zouden beloond moeten worden, stelt Anne van Doorn.

Anne van Doorn, onderzoeker en projectleider Natuurinclusieve landbouw gaat in een blog van Wageningen University dieper in op de oorzaak en mogelijke oplossingen van de teruggang van de weidevogels.

Weidevogels

De meest bekende weidevogels zijn de kievit, de grutto en de scholekster. 90% van de Europese grutto’s broedt in Nederland. Maar in Nederland zijn steeds minder weidevogels te vinden. Een weidevogel heeft een geschikt biotoop nodig om te kunnen foerageren, rusten, broeden en zijn kuikens te laten opgroeien, en daar ontbreekt het aan.

Intensieve landbouw

Er is steeds minder geschikt biotoop in Nederland aanwezig vanwege de intensivering van de landbouw. Veel boeren hebben weilanden die voornamelijk uit Engels raaigras bestaan. Op dit grasland komen minder insecten af die juist een belangrijke voedselbron voor de weidevogels vormen. Als boeren hun grasland te vaak of te vroeg maaien, gaan nesten kapot en verliezen kuikens de beschutting voor prooidieren. Bovendien blijven insecten te klein als voedsel.

Naast insecten, voeden weidevogels zich ook met wormen uit de vochtige bodem. Omdat het grondwaterpeil in veel gebieden verlaagd is, wordt het lastiger voor de vogels om het voedsel uit de grond te halen. De grond wordt hard en de insecten gaan dieper in de grond zitten waardoor de weidevogels er niet meer bij kunnen.

Versnippering

Er zijn de laatste jaren maatregelen getroffen om de weidevogels te behouden, zoals nesten beschermen of het maaitijdstip uitstellen tot na het broedseizoen. Maar deze maatregelen blijven beperkt tot relatief kleine weidegebieden. Het omringende landschap blijft natuurarm en vijandig voor weidevogels als de grutto. Door bijvoorbeeld bebouwing, wegen en bossen verliest het landschap bovendien de openheid die weidevogels nodig hebben.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Biodiversiteit

Voor versterking van de biodiversiteit moeten er meer planten- en diersoorten komen in de Nederlandse landbouwgebieden. Zo kan een akkerbouwer strokenteelt en mengteelt toepassen. Volgens Van Doorn moeten we toe naar een ander systeem waarbij de boer wordt beloond als hij gebruik maakt van de natuur.  “Boeren zijn de hoeders van het landschap. Wanneer we ze alleen betalen voor het voedsel dat ze produceren, doen we geen recht aan de cruciale rol die ze vervullen”, aldus Van Doorn. Niet alleen weidevogels, ook boeren profiteren van een grotere biodiversiteit. Dit zorgt namelijk voor een landbouwsysteem dat beter bestand is tegen extreem weer.

Biodiversiteitsmonitor

Wageningse onderzoekers zijn bezig met de ontwikkeling van een biodiversteitsmonitor. Met deze monitor kunnen boeren eenduidig beloond worden voor hun bijdrage aan de biodiversiteit, met bijvoorbeeld landbouwsubsidies van de EU.

(Bron foto: Shutterstock)