Nieuws

Betere ruwvoervoorziening met precisielandbouw

Gepubliceerd op
27 november 2020

Met plaatsspecifieke bemesting kun je zorgen voor een betere nutriëntenbenutting in grasland. Met precisielandbouwtechnieken kun je zo zorgen voor een betere kwaliteit ruwvoer.

Precisiesystemen bieden ook in de melkveehouderij perspectief voor een betere bedrijfsvoering, zo blijkt uit een artikel in vakblad Veehouderij Techniek. Door gebruik te maken van bijvoorbeeld een bodemscansysteem en dronebeelden kun je een gedetailleerd inzicht krijgen in de voedingstoestand van percelen.

Bodemeigenschappen

Door data om te zetten in taakkaarten, kun je plaatsspecifieke bemesting toepassen waardoor je kunt werken aan een optimale nutriƫntenbenutting in je grasland. Op die manier kun je werken aan een betere belans tussen darmverteerbaar eiwit (DVE) en onbestendig eiwit (OEB) in gras. Je hebt dan minder krachtvoer nodig.

Inzicht in de bodemeigenschappen van een perceel kun je op twee manieren verzamelen: met een bodemscansysteem en met dronebeelden. Een bodemscanner kan met hulp van sensoren gegevens verzamelen over de zuurgraad (pH), het organische stofgehalte en de bodemtextuur. Met dronebeelden kun je op basis van kleurverschillen de bovengrondse vegetatie in beeld brengen.

Taakkaarten

De data die je met beide systemen verzamelt, moet je omzetten in zogenaamde taakkaarten die door gps-systemen kunnen worden gelezen. Op die manier kun je plaatsspecifiek meststoffen doseren of een onkruidbestrijding uitvoeren. Je bespaart zo meststoffen, middelen en tegelijkertijd werk je aan een optimale nutriƫntenvoorziening voor het gras.

Op dit moment zijn er diverse projecten van DLV Advies in uitvoering, zo meldt het artikel, die als doel hebben de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van de precisietechnieken te vergroten.

De artikelen in Veehouderij Techniek zijn niet vrij toegankelijk. Om ze te kunnen lezen, kun je een gratis account op Veehouderij Techniek aanmaken

(Bron foto: WUR Eddy Teenstra)