Studiedag

Bijscholing Voedselbereiding en duurzaamheid

Als onderdeel van het nieuwe vmbo examenprogramma profiel groen zijn er keuzevakken ontwikkeld. Het keuzevak ‘Voeding, hoe maak je het?’ is een nieuwe invulling.

Organisator Aeres Hogeschool Wageningen
Datum

wo 25 april 2018 10:00 tot 16:00

Locatie Aeres Hogeschool Wageningen Mansholtlaan 18 6708 PA Wageningen Lokaal 104

In deze verdiepende training kijken we niet zozeer naar de kerndoelen van het keuzevak als wel naar de toekomst van het ‘vak’ in relatie tot duurzaamheidsdoelen, vernieuwingen en didactiek:

  • Duurzaamheidsdoel 1: vakgerelateerd > voedselbereiding en duurzaamheid
  • Duurzaamheidsdoel 2: duurzaam leren
  • Duurzaamheidsdoel 3: ontwikkeling van betekenisvolle (praktijk)opdrachten toepasbaar in de vmbo lessenDoelgroep

Docenten / aankomende docenten binnen het nieuwe profiel Groen die het keuzevak 'Voeding, hoe maak je het?' (gaan) verzorgen en vanuit eerdere ervaringen over kennis en vaardigheden beschikken betreffende de inhoud van dit keuzevak.

Inhoud

De cursus wordt praktisch ingericht. We gaan technieken zoals emulgeren, koken met additieven, fermenteren en andere moderne kooktechnieken uitproberen en oefenen. De producten die we maken vormen de lunch. Na de lunch gaan we ons theoretisch verdiepen in de praktijk van de ochtend en verbinden we de theorie aan duurzaamheid. Het accent wordt gelegd op alternatieve eiwitbronnen, voedsel voor vegetariërs en gewetensbezwaarden. De gebruikte receptuur wordt meegegeven in de vorm van werkbrieven voor vmbo leerlingen.

Uitvoering

Aeres Hogeschool Wageningen verzorgt bij- en nascholingen voor docenten voor beroepsgerichte vakken in het  vmbo-groen, vanuit de rol als opleider van deze beroepsgroep. Dit keuzevak wordt gegeven door Peter Heijmen, werkzaam als docent bij Rijn IJssel, Horeca en Bakkerij.

Programma

  • 10.00 Ontvangst en kennismaking
  • 10.15 Moderne kooktechnieken (additieven, emulgeren, fermenteren)
  • 13.00 Lunch
  • 13.30 Alternatieve eiwitbronnen, Verbinding praktijk aan theorie, Verbinding theorie aan praktijk lessen vmbo
  • 16.15 Afsluiting