Cursus

Bodemcursussen voor erfbetreders

De doelstelling van de cursussen van Boer bij Kennis is om invulling te geven aan de bodemstrategie van de minister van LNV. Die bodemstrategie richt zich onder andere op bewustwording en kennisverspreiding over bodem en bodemmanagement naar erfbetreders van boeren, zoals loonwerkers en adviseurs in de landbouw.

Organisator Aequator Groen & Ruimte, WUR en Aeres Hogeschool
Datum

do 11 juni 2020

Als erfbetreder vervult u een sleutelrol bij de keuzes van agrariërs. Dit gaat zeker op als het gaat om duurzaam en klimaatbestendig bodembeheer. Daarom verzorgen WUR-WEnR, Aeres Hogeschool en Aequator Groen & Ruimte, met steun van het Ministerie van LNV, diverse cursussen om de kennis van duurzaambodembeheeronder erfbetreders tevergroten.

Cursussen

 • Basis agrarisch bodembeheer
  U krijgt een brede kijk op het thema met praktische handvatten voor uw advieswerk. theorie en beoordelen bodemmonsters, ½ dag
 • Koolstofvastlegging
  Hoe kan een landbouw bodem helpen bij het klimaatvraagstuk? theorie en toepassingen, ½ dag
 • Te nat en te droog / agrohydrologie
  Wat kan een agrariër doen tegen nat- en droogteschade? Hoe kunt u oorzaken herkennen en uw klant helpen? theorie ½ dag + veld ½ dag
 • Verdichting
  Bodemverdichting is een serieus probleem. Hoe kan dit worden opgelost en, liever nog, vermeden? theorie ½ dag + veld ½ dag
 • Bodemleven Waarom is bodembiodiversiteit belangrijk en hoe kun je het verbeteren? theorie ½ dag

De eerste cursus zal plaatsvinden op 11 juni. Dit is een verdiepingsdag over de waarde van een duurzame bodem voor agrarische bedrijfsadviseurs. Deze cursus kan ook als webinar gevolgd worden.