Borderless Network landentafels

Als antwoord op het verzoek van de overheid en het bedrijfsleven voor een betere toegang tot het internationale aanbod van groene onderwijs zijn – via het Borderless Network- landentafels ingesteld die open staan voor alle geïnteresseerde groene onderwijsinstellingen.

Doel van de Borderless Network(BN) landentafels is een sterkere positionering van het Nederlandse groene onderwijs in het betrokken land door betere afstemming, samenwerking en het benutten van kansen die zich in het land voordoen. Die kansen kunnen projecten en programma's zijn van de instellingen, bedrijven, overheden in de betrokken landen zelf dan wel projecten en programma's gesteund vanuit Nederland of andere donoren.

De landentafels zijn het instrument waarbinnen een aantal vraagstukken kunnen worden geadresseerd zoals:

  1. Ontsluiting informatie over Nederlands aanbod en lokale vraag via en met ambassades
  2. Wat zijn de opgaven in dit land c.q. welke kansen liggen er in het betrokken land?
  3. Onderlinge samenwerking in reactie op vraag vanuit partijen binnen het betrokken land
  4. Deelname aan en voorbereiden van (inkomende en uitgaande) missies

De ambitie is om de samenwerking aan de landentafels nu ook te laten resulteren in een concreet samenwerkingsprojecten met bedrijfsleven. Hierdoor willen we impact van de landentafels en sectorplatforms in een bepaald land verhogen en dit via slim samen te werken via publiek private samenwerking.

Meerdere onderwijsinstellingen zijn hierbij betrokken zowel vanuit AOC-HAO-WUR. Wisselende samenstellingen tafels als gevolg van betrokkenheid eigen instelling in het desbetreffende land en de mogelijke kans die is gesignaleerd vanuit het collectief.

Van het Borderless Network is een Engelstalige brochure beschikbaar.

(Bron foto: Thinkstock)