kas, foto Thinkstock

Nieuws

Challenge Groen Onderwijs: Duurzame economie

Gepubliceerd op
5 november 2018

Grote opgaven voor een duurzame economie: welke oplossing heb jij? Deze challenge daagt studenten (v)mbo, hbo en wo uit om oplossingen te bedenken voor een van de vraagstukken rond klimaat, energie, duurzaamheid en voedsel. In de prijzenpot zit € 8000. De deadline is verlengd tot 1 maart.

De overheid komt met veel nieuw beleid. Dit beleid zal grote impact hebben op de manier waarop we voedsel produceren, bedrijven duurzaam maken en omgaan met onze leefomgeving. In samenwerking met het ministerie van LNV zijn 4 concrete vraagstukken beschreven.

Vier Challenges

 1. Nieuwe verdienmodellen voor een duurzame landbouw
  Challenge: wij dagen de studenten uit om te komen met suggesties voor nieuwe verdienmodellen.
 2. Duurzame gewasbescherming
  Challenge: wij dagen de studenten uit om methoden te vinden om praktijkklare alternatieven bij de telers te krijgen voor het aanpassen van hun teeltstrategie.
 3. Duurzame eiwitvoorziening
  Challenge: wij dagen de studenten uit om met inspirerende, creatieve en toepasbare oplossingen te komen die bijdragen aan een meer duurzame en gezonde productie en consumptie van eiwit.
 4. Duurzame veehouderij
  Challenge: wij dagen de studenten uit een veehouderijsysteem (melkvee of varkenshouderij of pluimveehouderij of vleesveesector) te ontwerpen, dat voldoet aan vergaande eisen voor dierenwelzijn, emissiearm is, geen nadelige effecten heeft voor de volksgezondheid, zorgvuldig wordt omgegaan met diergezondheid en economisch rendabel is.

Challenge

Deze challenge daagt jou uit om oplossingen te bedenken voor één van die vraagstukken. Je kunt meedoen als team (ook van verschillende opleidingen) of als individu. Bedenk een inspirerende en creatieve oplossing voor de vraagstukken die ons, de maatschappij, de overheid (met name het ministerie van LNV), ondernemers, onderzoekers, onderwijs en burgers bezighouden.

Door mee te doen aan deze challenge draag je bij aan het oplossen van het maatschappelijke vraagstuk. Jouw oplossing of denkwijze heeft dus impact. Je ontwikkelt tevens je 21ste century skills. Aan de beste oplossingen is een prijs verbonden.

Wat vragen we jou?

Schrijf de oplossing in de vorm van een essay van maximaal 1.000 woorden.Voeg een (rechtenvrije) foto, tekening of plaatje bij, waarmee je de oplossing visualiseert.

Het wedstrijdelement.

De essays worden beoordeeld door beleidsmakers van het ministerie van LNV, lectoren en docenten. De beste 40 oplossingen worden gepubliceerd in een boekje en gepitcht tijdens de prijsuitreiking.

Prijzen

In de prijzenpot zit 8.000,- euro.

 • € 750,- voor de 1ste, 2de, 3de en 4de prijs
 • € 250,- voor de 5de t/m 14de prijs
 • € 125,- voor de 15 de t/m de 24 ste prijs
 • € 75,- voor de 25ste t/m de 40ste prijs

De challenge-periode loopt van 1 november tot 1 maart 2019. Uiterlijk 1 maart 2019 moet je het essay mailen naar: gerry.kouwenhoven@inholland.nl.

Eind maart wordt bekend gemaakt wie een pitch mag houden (en dus bij de prijswinnaars hoort). De uitreiking van de prijzen vindt eind april plaats tijdens een kenniscafé waar de beste 40 hun essay pitchen. In het voorjaar van 2019 verschijnt ook het boekje met de 40 beste essays.

(Bron foto: AOC Raad )