Nieuws

Consumptie biologische producten in de lift

Gepubliceerd op
3 december 2015

Zowel in België als in Nederland groeit de consumptie van biologische producten. De productie van biologisch voedsel in deze landen blijft echter achter bij de vraag.

Volgens het 'Bionext trendrapport biologisch 2014-2015' zit de markt voor biologische producten in een duidelijke groeifase: "Vanaf 2002 is de overheid biologisch beleidsmatig gaan steunen (t/m 2011) en dat heeft voor een nieuwe groeifase gezorgd die niet meer is opgehouden. Van 2007 tot 2012 is de omzet in biologisch verdubbeld. In de jaren 2013 en 2014 is de groei iets afgevlakt door de prijsoorlog in de supermarkten. Vanaf najaar 2014 trekt de groei weer aan door nieuwe introducties in de retail en een inhaalslag in de foodservice. Er wordt een nieuwe periode van sterke groei verwacht voor de komende 5 jaar. Grofweg zal de omzet verdubbelen van 1,13 in 2014 naar 2,2 miljard euro in 2020." Volgens de 'Voedselconsumptiepeiling 2014-2015' groeit ook in Vlaanderen de consumptie van biologisch geproduceerd voedsel.

Productie biologisch blijft achter

Volgens BioNext blijft de productie van biologisch voedsel in Nederland en de ons omringende landen achter bij de (groeiende) vraag: "De opschaling van biologische landbouw blijft in Nederland en andere West-Europese landen, zoals Duitsland, achter bij de omzetontwikkeling. Daardoor zijn de grondstofprijzen hoog, wat de groei enigszins afremt. Steeds meer gangbare boeren oriƫnteren zich op omschakeling naar de biologische teelt vanwege de gunstige economische omstandigheden en de motivatie om in meer verbonden ketens te produceren. De lange omschakelperiode van 2 jaar, de hoge grondprijzen en de strijd om natuurgronden voor het verkrijgen van fosfaatrechten vanuit de intensieve veehouderij belemmeren de omschakeling naar biologisch. Gepaste beleidsmaatregelen zijn noodzakelijk om de belemmeringen weg te nemen."

(Bron foto: Pixabay)