Het Gelders paard (foto: SZH)

Nieuws

Cursus Erfelijkheidsleer en Fokken van paarden en honden

Gepubliceerd op
12 oktober 2015

Stichting Zeldzame Huisdierrassen en Cursuscentrum Dierverzorging Barneveld organiseren samen een cursus over de wetmatigheden van de erfelijkheidsleer en de toepassingen daarvan in de fokkerij.

Deze cursus is bedoeld voor iedereen die zich wil verdiepen in de erfelijkheidsleer en het fokken van paarden en/of honden. Dat kunnen eigenaren van paarden en/of honden zijn die hiermee (willen gaan) fokken, leden van foktechnische commissies of bijvoorbeeld bestuursleden die een ras willen verbeteren.

Inhoud

In deze eendaagse cursus wordt in het eerste deel de theorie behandeld die geldt voor alle diersoorten. Voorafgaand aan de cursusdag ontvang je ter introductie en voorbereiding een inleidend document over erfelijkheidsleer, populatiegenetica en kwantitatieve genetica. Vragen hierover kun je stellen bij aanvang van de cursusdag. In het tweede deel wordt de aandacht gericht op de fokkerij van een specifieke diersoort.

De volgende onderwerpen worden in de cursus behandeld:

  • Wat is erfelijkheid?
  • Wat is populatiegenetica?
  • Wat is kwantitatieve genetica?
  • Wat is een fokprogramma?
  • Hoe houd je een ras in stand?

Docenten: Myrthe Maurice en Kor Oldenbroek (Stichting Zeldzame Huisdierrassen)

Kosten zijn 99 euro en aanmelden kan via de website van het Cursuscentrum:

Cursus Erfelijkheidsleer en fokken van Paarden

Cursus Erfelijkheidsleer en fokken van Honden

(Bron foto: SZH)