Activiteit

Dag van de Kringlooplandbouw

Beste landbouwkundige praktijken voor kringlooplandbouw uitgelegd in symposium en gedemonstreerd op demovelden, met machines en infomarkt. Dit mag niemand missen die het gepraat over kringlooplandbouw beu is.

Organisator Nederlands Centrum voor de Ontwikkeling van Kringloopprecisiebemesting (NCOK)
Datum

za 20 juni 2020 10:00 tot 18:00

Locatie Schillinkweg 13-15 3896 LK ZEEWOLDE

Programma

 • 10.00 HELMA LODDERS
  Landbouwwoordvoerder, lid VVD-fractie Tweede Kamer
  OPENINGSTOESPRAAK: INNOVEREN IS BETER DAN SANEREN
 • 10.15 DOOR KRINGLOOPLANDBOUW FORSE REDUCTIE VAN DE STIKSTOFUITSTOOT IKCL Circularity Gap Analysis, toegepaste wetenschap dienu van pas komtInstituut voor kringlooponderzoek en –certificering in de landbouw
 • 10.30 BESTE LANDBOUWKUNDIGE PRAKTIJKEN VOOR CIRCULAIRE LANDBOUW
  Landbouwkundig rationeelen milieukundig effectief, het komt nu aan op snelle adoptie
 • *BODEMGEBRUIK MET PRECISIE Aeres Dronten
  Bodemscanning, groenbemesting, organische bemesting, diepwortelende rassen, bodemdrukreductie, minimale grondbewerking
 • PRECISIEBEMESTINGMET CIRCULAIRE MESTSTOFFENHerre Bartlema NCOK
  - bemesting met(verdunde) organischemeststoffenen meststoffenuit bijlage Aa Meststoffenwet
 • PRECISIEDIERVOEDING MET CIRCULAIRE DIERVOEDERS Aeres Dronten
  - voeding op basis van lokaal geproduceerd (vers) ruwvoer en voer uit reststromen in combinatie met(enzymatische) verteringsregulatie
 • 11.15–18.00 Infomarkt, machineshow en demovelden precisiebemesting met circulaire meststoffen
  Met bijvoorbeeld :
 • SPUILOOGAPPLICATOR BRABANTIA van Mts. Kuipers-Bax uit Leende
 • vd Stelt ’s Kringloop-aanpak, een video
 • Ureummeter voor snelle bepaling ureumgehalte in melk
 • HandScanner voor meten kwaliteit vers gras
 • Michelins aanbod aan lagedruk banden
 • Barenbrugs grasmengsels voor circulaire grasproductie

Deelname gratis, aanmelden via een mail naar blc@precisiebemester.nl