Presentatie

Dag van de Omgevingswet 2021

De eerstvolgende editie van de Dag van de Omgevingswet is op 14 oktober 2021 op het provinciehuis in Utrecht. Na een succesvolle digitale editie in 2020 hopen we elkaar dit jaar weer live te kunnen ontmoeten. Noteer deze datum vast in uw agenda. Aan het programma wordt hard gewerkt.

Organisator VVM - Netwerk van milieuprofessionals
Datum

do 14 oktober 2021 09:00 tot 17:00

Locatie Provinciehuis Utrecht

Nieuw is dat we voorafgaand aan het congres op enkele momenten in september enkele sessies online via Zoom aanbieden. Dit gaat om De Omgevingswet voor dummies, het omgevingsplan voor dummies, DSO voor dummies en een sessie met VBWTN directeur Wico Ankersmit over de Wet Kwaliteitsborging Bouwen.Het plenaire programma ook grotendeels bekend. Professor Pieter Leroy gaat in op de Omgevingswet in relatie tot 50 jaar milieubeleid en professor Alex Brenninkmeijer op participatie en klimaatbeleid, naar aanleiding van zijn voorzitterschap van de onafhankelijke adviescommissie die hier onderzoek naar deed.Zoals gebruikelijk zijn er na het plenair programma in drie rondes weer in totaal 30 deelsessies over uiteenlopende onderwerpen.  

Over het congres

Al sinds 2012 organiseert VVM met enkele samenwerkingspartners de Dag van de Omgevingswet, een congres waarin alle ontwikkelingen rondom de invoering van de Omgevingswet aan bod komen. De aandacht verschuift steeds meer van wetgeving naar implementatie en uitvoering.