Bijeenkomst

Dag van de Precisiebemesting

Deze dag staat in het teken van de afrekenbare stoffenbalans zoals voorgesteld door de commissie Remkes isn juni 2020. Nut, noodzaak en technische merites komen aan de orde.

Organisator Stichting Nederlands Centrum voor de Ontwikkeling van Kringloopprecisiebemesting
Datum

vr 27 november 2020 10:00 tot 18:00

Locatie Campus WUR Droevendaalsesteeg 2, 6708 PB Wageningen

De bijeenkomst zal geopend worden door Dr.Rudy Rabbinge, lid vande commissie Remkes en oud-hoogleraar productie-ecologie aan WUR. De organisatie is weer in handen van NCOK en studievereniging Heeren XVII in nauwe samenwerking met WUR Environmental Research.

De dag is uitdrukkelijk bestemd voor alle erfbetreders die een rol spelen bij de advisering over bodem en bemesting aan ondernemers in de open teelten. Zij worden met klem uitgenodigd.
Daarnaast zijn welkom, studenten, docenten, onderzoekers en beleidsmedewerkers .

NB Voor de agrarisch ondernemers en hun loonwerkers wordt op 25 november in Gorinchem tijdens de Rundvee Mechanisatiebeurs op 25 november een apart symposium georganiseerd over het advies van de commissie Remkes en de ASB.

Het programma omvat presentaties, pitches van bedrijven , infomarkt, show van precisiebemesters, interactieve sessies, een netwerklunch en afsluitende bijeenkomst met consumpties.

Onderwerpen :

1 Hoofdlijnen van het advies “Niet alles kan overal”
2 Nut ,noodzaak en opzet van de Afrekenbare StoffenBalans
3 Actieplan “Niet alles kan overal” van Nieuwspoort naar keukentafel, de boer aan het roer.
Toelichting op de rol van de meststoffenbranche, het wetenschappelijk onderzoek, de
acccountants, de landbouwvakpers , de studentenorganisaties, de private en publieke regelgeving.

Pitches :

4 Precisiebemesters , die via taakkaarten en blockchaintechniek de ASB faciliteren
5 Precisiebemestingscooperatie Rijnland voor onafhankelijke rationele bemestingsadvisering
6 De eerste precisiebemestingsrobot
7 Teledemo’s van het POP3 project Precisiebemesting Zuid-Holland
8 De mobiele “mestkeuken” van loonbedrijf van Vliet uit Alphen aan de Rijn voor drijfmest op maat.
En meer………….., het programma is nog in ontwikkeling