Studiedag

De Leuvenumse beek

In deze veldwerkplaats gaan we aan de hand van het mooie voorbeeld van de Leuvenumse beek in op een aantal essentiële zaken die spelen bij beekherstel.

Organisator O+BN en VBNE
Datum

wo 4 november 2015 09:15 tot 16:30

Locatie Ermelo e.o. (wordt nog nader ingevuld)

Natuurmonumenten en waterschap Vallei & Veluwe werken samen aan het herstel van de Leuvenumse beek. Herstel op systeemniveau is wel vaker het uitgangspunt bij beken, maar het blijkt makkelijker gezegd dan gedaan. Want zo’n overkoepelende visie op een meer natuurlijke beek heeft grote gevolgen voor bijvoorbeeld de delen die cultuurhistorisch waardevol zijn. En de uitvoering, met zandsuppleties en het aanbrengen van houtpakketten, is ook niet eenduidig. Hoe komt je tot afwegingen en hoe bepaal je welke maatregelen geschikt zijn voor jouw beeksysteem?

De kosten voor deelname zijn:
• € 295,- (excl. BTW) of
• € 95,- (excl. BTW) voor medewerkers/leden van organisaties die zijn aangesloten bij de VBNE of die participeren in het Fonds Colland Arbeidsmarktbeleid.
Kijk voor meer informatie op de website.