Activiteit

Demo Veldrobots tijdens Potato Europe

De Nationale Proeftuin Precisielandbouw stimuleert de toepassing van precisielandbouwtechnieken, waaronder autonome werktuigen/veldrobots. NPPL nodigt u daarom van harte uit om veldrobots te zien werken tijdens de Potato Europe op 1-2 september in Lelystad. Om hieraan deel te nemen is aanmelden voor Potato Europe noodzakelijk.

Organisator NPPL en Boerderij van de Toekomst
Datum

wo 1 september 2021 09:30 tot do 2 september 2021 17:00

Duur De demonstratie duurt 1,5 uur
Locatie Edelhertweg 1, 8219 PH Lelystad

Tijdens de demonstratie wordt getoond hoe de grond autonoom en bodemvriendelijk wordt bewerkt en hoe een groenbemester wordt ingezaaid na de aardappeloogst. Autonoom werken is namelijk in ontwikkeling en biedt volop kansen voor de nabije toekomst. Deze werkwijze past binnen het concept van “”De Boerderij van de Toekomst”” namelijk het voorkomen van bodemverdichting, via twee sporen:

a. autonome, lichte machines die geen bodemverdichting veroorzaken

b. wat zwaardere machines die vanaf vaste rijpaden werken (3,15m)

De demonstratie vindt plaats op het Fieldlab van de Boerderij van de Toekomst. Daar zijn teeltbedden van 250m lengte en 3m breedte met vaste rijpaden beschikbaar, waar daarvoor aardappelen gerooid zijn. Een deel van de robots wordt al ingezet om de grond te bewerken, de andere robots zullen in deze bewerkte grond een groenbemester zaaien.

U kunt zich aanmelden bij de WUR-stand VD-04 op de Potato Europe waar NPPL en Boerderij van de Toekomst zich presenteren.

Deelnemende bedrijven zijn:

1. Agxeed: de Agbot (2e versie) in combinatie met een ganzenvoet cultivator

2. Akker van de Toekomst: autonome trekker met zaaiunit

3. ABEMEC: Robotti met zaaiunit

4. ABEMEC: Naio Dino

5. Steverink: speciale beddenploeg

Programma

Bezoekers worden in groepen van ongeveer 50 personen met wagens en een rondleider vanaf de stand VD-04 op Potato Europe naar het Fieldlab gebracht. Daar ziet het programma er als volgt uit:

· 15 min intro Boerderij van de Toekomst en NPPL, focus op thema bodemverdichting

· 45 min demo met meerdere robots door leveranciers/ontwikkelaars

Op beide dagen vertrekt er iedere 1,5 uur een nieuwe groep. Tijden: 9.30 – 11.00 – 13.00 – 14.30 – 16:00