Activiteit

Demo-middag Fruit 4.0 (Kennis op Maat Fruit 4.0)

NFO en WUR willen de kennis die opgedaan is het onderzoeksproject Fruit 4.0 graag delen met de praktijk. Daarom wordt vanuit het project Kennis op Maat Fruit 4.0 een demomiddag georganiseerd.

Organisator NFO en WUR
Datum

wo 7 juli 2021 13:00 tot 17:00

Locatie Proeftuin Randwijk Lingewal 1 6668 LA , Randwijk

Deze middag wordt georganiseerd op Proeftuin Randwijk (mits de Corona maatregelen dit toestaan). Informatie over de opzet van de middag en wijze van aanmelden volgt nog.