mijn, foto Pixabay

Nieuws

Discussie over schaarste grondstoffen

Gepubliceerd op
16 mei 2018

Sommige voorraden van grondstoffen zijn zo schaars dat ze binnen enkele tientallen tot honderden jaren zijn uitgeput, stellen sommige milieu-experts. Maar de vraag is of dat zo is. Je kunt niet goed inschatten hoe schaars grondstoffen over 50 jaar zijn, aldus Marcel Bovy.

In het artikel 'Uitputting grondstoffen minder urgent dan vaak gesteld' stelt onderzoeker Marcel Bovy dat sommige grondstoffen misschien dan wel schaars zijn, maar dat je niet goed in kunt schatten of grondstoffen ook echt uitgeput raken. Hij stelt dat de geschiedenis van de winning van metalen laat zien dat ertsen geleidelijk wel steeds schaarser worden, maar dat tegelijkertijd de kosten voor winning van veel metalen afnemen. De winbare voorraden groeien daardoor met de omvang van de economie mee. Zo is de bekende winbare voorraad koper nu bijvoorbeeld 3,5 keer groter dan die van begin jaren '70.

Energie

Als je uitspraken doet over de voorraden over honderden of zelfs 1000 jaar, ontken je die dynamiek stelt hij. Natuurlijk kan het zijn dat winning niet langer verantwoord is vanwege de benodigde hoeveelheid energie of de milieuverontreiniging. Daarom moet je verwachtingen over winbare voorraden niet baseren op de voorraden zelf, maar ook op de mogelijkheden voor winning. En die kunnen veranderen als je meer duurzame energie in kunt zetten of aanvullende milieumaatregelen neemt.

Schaarse elementen

In hetzelfde artikel reageren de experts die eerder een verkenning uitvoerden naar de beschikbaarheid van grondstoffen. Zij hebben zich gebaseerd op de economisch winbare voorraad mineralen die in de aardkorst is opgeslagen. Dat is maar een klein deel van de totale voorraad. En zij stellen dat ze bij hun berekeningen zeer optimistische uitgangspunten genomen hebben. Op basis van hun berekeningen komen ze tot 15 elementen die binnen enkele tientallen tot honderden jaren zullen zijn uitgeput.

De vijf meest schaarse elementen zijn: antimoon, goud, molybdeen, zink en renium. Zelfs als je nog nog vijf keer optimistischer bent, zo schrijft een van hen, kun je niet anders concluderen dan dat er iets moet gebeuren om die grondstoffen voldoende beschikbaar te houden. Grondstofwinning wordt uiteindelijk beperkt door de benodigde hoeveelheid energie en daar is een bovengrens aan.

(Bron foto: Pixabay)