Presentatie

Docentencaroussel Kenniswerkplaats Achterhoek Biobased

Op 11 november organiseert Kenniswerkplaats Achterhoek een kenniscarrousel voor docenten en teamleiders bij Vitens in Eibergen. Laat je verrassen door de diverse werkzaamheden rondom zuiver drinkwater, het hergebruik van grondstoffen en de kennis en vaardigheden die nodig zijn vanuit diverse vakgebieden.

Organisator Kenniswerkplaats Achterhoek Biobased
Datum

wo 11 november 2015 17:00 tot 20:30

Locatie Vitens, Lintveldseweg 15, 7151 NK Eibergen

Goed drinkwater maken uit grondwater in de Achterhoek is niet eenvoudig. De kwaliteit van het opgepompte grondwater wordt belast door het grondgebruik in het intrekgebied van de waterwinning. De grond is voornamelijk in gebruik bij de veehouderij.

Tijdens deze sessie, laten de mensen van Vitens je zien welke processen leiden tot belasting van het grondwater, hoe het grondwater wordt gezuiverd, hoe reststoffen uit het zuiveringsproces weer ingezet kunnen worden bij de veehouderij, en hoe we komen tot een geheel nieuwe aanpak om de belasting van het grondwater te doen verminderen. Tevens willen ze graag met je van gedachte wisselen over de bijdrage die het onderwijs kan leveren in de vorm van lesprogramma’s, stages, verbinden van verschillende partijen in de keten, met ondernemerschap (nieuwe economie), etc.

We zien uit naar een leerzame kennisbijeenkomst.

Programma:

17.00 Binnen lopen en ontvangst met koffie

17.30 Welkom en korte toelichting op het programma door Alfons van den Belt. Onder genot van kop soep en een broodje, korte presentaties door:

  • Procestechnoloog, over zuiveren van grondwater en hergebruik restproducten (humuszuur, kalkkorrels)
  • Milieukundige over grondgebruik en effect op grondwater
  • Omgevingsmanager, gezamenlijk tot nieuwe oplossingen komen
  • Operator; beheren en bedienen van technische installaties
  • Personeelsbehoefte

18.45 Wat betekent dit voor onderwijs/onderzoek? Welke mogelijkheden zien we om direct op te pakken? Waar liggen de verbindingen tussen de diverse disciplines in het onderwijs? Mogelijkheden, stages, onderzoeken etc. door studenten

19.30 Rondleiding in de zuiveringsinstallatie (binnen)

20.30 Afsluiting (uiterlijk)

Graag vóór 4 november (gratis) aanmelden bij: Alfons van den Belt (Coördinator docentencarrousel)