agro & technniek

Studiedag

Docentendag Agro & Techniek: op weg naar de derde groene revolutie

Tijdens de docentendag worden er presentaties gehouden en wordt er in workshops gewerkt met de door de WURKS-partners ontwikkelde leerarrangementen. De docentendag is bedoeld voor docenten uit groen onderwijs (mbo, hbo en wo).

Organisator Hogeschool Inholland, Wageningen University & Research, Ministerie van LNV
Datum

do 19 maart 2020 10:00 tot 16:00

Locatie centraal in Nederland

Programma

Tijdens de bijeenkomst worden er presentaties gehouden door de triple helix ter in-spiratie, maar ook om het thema vanuit verschillende gezichtspunten te benaderen. Tijdens de workshops gaan wij aan het werk met de door de WURKS partners ontwikkelde leerarrangemen-ten, geven de deelnemers het podium om ervaringen te delen waar zij trots op zijn en sluiten we af met het ophalen van vraagstukken om daarmee (nieuwe) leernetwerken te vormen.

Doelgroep

Docenten uit het groene onderwijs, VMBO, MBO (AOC), HBO (HAS) en WO zijn de pri-maire doelgroep, waarbij het deelnemersveld wordt uitbreid met docenten uit het niet-groene onderwijs, ondernemers, (lokale en rijks-) overheid, onderzoek en (maatschappelijke) organisa-ties: transdisciplinaire samenwerking is meer en meer noodzakelijk en sluit aan bij de nieuwe rol van de docent.

Achtergrondinformatie

Robots zijn in de auto-industrie heel gewoon. In de AgroFood doen we daarentegen nog veel met de hand, maar weten ook dat de digitalisering, informatietechnologie en robotica een steeds belangrijkere rol speelt. Verdergaande automatisering vraagt om investeringen, kennis en praktische inzichten. Van onze studenten en van onze docenten.

In hoog tempo wordt de de sector grootgebruiker van hightechsystemen en datatechnologie. Smart farming en AgroFood Robotica nemen een steeds belangrijkere plaats in. Binnen de sector passen we steeds vaker moderne informatie- en communicatie technologieën toe. Na de ras-ontwikkeling en genetica revolutie, zal de 3de revolutie invloed hebben op de AgroFood met een combinatie van ict oplossingen, internet of things (IoT), Artificial Intelligence (AI), sensoren & actuators, geo-positionering systemen, Big Data, Unmanned Aerial Vehicles (UAV’s), drones, robotica etc. Dit alles leidt tot een meer productieve en duurzame landbouw, gebaseerd op een efficiënter gebruik van grondstoffen.


Dankzij de nieuwe technologie weten bedrijven exact wat er op elke vierkante millimeter gebeurt en zijn er voordelen zoals verminderde administratieve druk en gebruikersgemak bij gegevensbeheer; kostenbesparingen door gerichtere inzet van voer, kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen; tijdsbesparing; verhoging van de verkoopwaarde van de primaire producten en gewaarborgde voedselveiligheid.

Met behulp van geavanceerde methoden voor beeldverwerking (machine vision) en robotisering kunnen bedrijven in de agrofoodsector veel besparen op arbeidsintensief en tijdrovend handwerk. Denk aan mobiele veldrobots, onkruidherkenning, insect herkenning en precisielandbouw.

Organisatie

Betrokken bij de organisatie en uitvoering: Thomas Been (WUR), Ard Nieuwenhuizen (WUR), Frans Lips (ministerie van LNV), Gerry Kouwenhoven (Inholland

Aanmelden:

Mail naar Gerry Kouwenhoven en vermeld:

  • naam:
  • (kennis)instelling/ organisatie/ bedrijf:
  • rol/ functie:
  • eventuele dieetwensen:
  • interessegebieden:

Ik meld mij aan voor een pitch van 5 minuten: “

o ik ben trots op…. (delen van ervaringen)

o Ik wil meer weten over…..(ophalen van vraagstukken)