Presentatie

Docentendag CBBE, thema: Ketens & Logistiek in de BioBased Economy

De docentendag is bedoeld voor docenten HAVO, MBO, HBO, WO en opleidingscoördinatoren van opleidingen met Biobased Economy-modulen en -minoren en opleidingen gericht op veredeling, bio-raffinage en overige innovatie.

Organisator Centre for Biobased Economy (CBBE)
Datum

do 21 januari 2016 10:00 tot 17:00

Locatie Inholland, Rotterdamseweg 141, 2628 AL Delft

Het ochtendgedeelte bestaat uit plenaire sessies met enkele key-note sprekers. Het middaggedeelte bestaat uit verschillende facultatieve sessies, waarin dieper op een specifiek thema ingezoomd wordt. De docenten kunnen de opgedane kennis, tips en tricks na afloop direct in hun lessen verwerken.

Programma

Van 10.00 - 12.00 uur

  • Welkom door Gerard van Oosten (Hogeschool Inholland, directeur Domein Agri, Food & Life Sciences)
  • Scoope Biobased Logistiek & Ketens - Willem Kemmers (CBBE)
  • Biobased Agro Logistiek - Woody Maijers (Hogeschool Inholland, lector Integrale Voedsel- en Productieketens)
  • Sociale Innovatie in ketensamenwerking -Hans Dagevos (Hogeschool Inholland, lector Sociale Innovaties in het groene domein)
  • Praktijkervaringen met biobased verpakkingen - Huib Burggraaf (Van der Windt, specialist Biobased verpakkingen, MVO en Duurzaamheid)

Van 12.00 - 13.00 uur Netwerklunch

Van 13.00 - 15.00 uur Workshops verzorgd door docenten van Hogeschool Inholland:

  • Landscape & Environment Management - Maaike Groen
  • Agro Logistiek - Olaf van Kooten
  • Case study Biobased Keten - Alex van der Zwart
  • Voedselverspilling - Gerry Kouwenhoven

Vanaf 15.00 uur Samenvatting, afsluiting incl. rondleiding Composietenlab Inholland Delft en netwerkborrel.

Voor meer informatie kun je terecht bij Sjoerd Nieboer (Hogeschool Inholland, teamleider Tuinbouw & Agribusiness). T: 06 15 279 705.