Webinar

Docentendag Groene Biotechnologie en Teeltmaatregelen en voedingswaarde van planten

Tijdens de bijeenkomst worden er presentaties gehouden door de triple helix ter inspiratie, maar ook om het thema vanuit verschillende gezichtspunten te benaderen. Tijdens de workshops gaan wij aan het werk met de door de WURKS partners ontwikkelde leerarrangementen, geven we de deelnemers het podium om ervaringen te delen waar zij trots op zijn en sluiten we af met het ophalen van vraagstukken om daarmee (nieuwe) leernetwerken te vormen. Vanuit de praktijk hebben we 2 bijzondere bedrijven die hun ervaringen met ons delen.

Organisator Hogeschool Inholland, Wageningen University & Research, Ministerie van LNV
Datum

do 5 november 2020

Locatie Online

In verband met de aangescherpte Corona-maatregelen wordt het programma uitgevoerd in twee webinars:

  1. Groene biotechnologie
  2. Teeltmaatregelen en voedingswaarde van planten

Exacte tijden volgen zo spoedig mogelijk.

Doelgroep

Docenten uit het groene onderwijs, MBO (AOC), HBO (HAS) en WO zijn de primaire doelgroep, waarbij het deelnemersveld wordt uitbreid met docenten uit het niet-groene onder-wijs, ondernemers, (lokale en rijks-) overheid, onderzoek en (maatschappelijke) organisaties: transdisciplinaire samenwerking is meer en meer noodzakelijk en sluit aan bij de nieuwe rol van de docent.

Aanmelden:

Mail naar Gerry Kouwenhoven en vermeld:

  • naam:
  • (kennis)instelling/ organisatie/ bedrijf:
  • rol/ functie:
  • eventuele dieetwensen:
  • interessegebieden:

Ik meld mij aan voor een pitch van 5 minuten: “

o ik ben trots op…. (delen van ervaringen)

o Ik wil meer weten over…..(ophalen van vraagstukken)

Achtergrondinformatie

In de plantenveredeling vindt op dit moment zeer snelle innovatie plaats. Deze innovatie is zelfs onderdeel van het maatschappelijk debat. Denk aan de discussie over GMO of genetische modificatie (Definitie uit EU Richtlijn 2001/18/EG: een organisme, met uitzondering van menselijke wezens, waarvan het genetische materiaal veranderd is op een wijze welke van nature door voortplanting en/of natuurlijke recombinatie niet mogelijk is). Luister eens naar de “BNR podcast “Genetisch modificeren doen we al 10.000 jaar”.

Mensen passen al lang biotechnologie toe. Biotechnologie is het gebruik van organismen of onderdelen van organismen in technische processen. Bio geeft aan dat het met leven te maken heeft en technologie, laat zien dat er menselijke vaardigheid en kennis aan te pas komen. Sinds de ontdekking begin jaren vijftig van de vorige eeuw van de dubbele helixstructuur van het DNA zijn nieuwe technieken ontstaan, waarmee DNA veranderd kan worden.

Boeren over de hele wereld gebruiken biotechnologie om de opbrengst van landbouwgewassen te verhogen, schade door ziekten en plagen te voorkomen, of gewassen te beschermen tegen extreme omstandigheden. Ook bij de productie van voedingsmiddelen speelt biotechnologie een belangrijke rol. Bij het bakken van brood en het produceren van fruitsap komt flink wat biotech kijken.

Er zijn studies die oude en nieuwe rassen onder exact dezelfde condities vergelijken. Verhoging in efficiëntie in groei veroorzaakt veelal een "verdunningseffect (zie Jarrell and Beverly (1981)" om-dat bij verhoging van de "groei efficiëntie" de grootste toename meestal zit in toename van water en koolhydraten. Reeve, 2016 (Advances in Agronomy) geeft hier een goede samenvatting over:

Recent side-by-side comparisons of old and modern cultivars of grains and vegetables have re-vealed decreased nutrient contents in modern, higher-yielding cultivars in wheat (Monasterio and Graham, 2000; Garvin et al., 2006; Murphy et al., 2008), maize (Zea mays L.) (Scott et al., 2006), rice (Oryza sativa L.) (Anandan et al., 2011), broccoli (B. oleracea L.) (Farnham et al., 2000, 2011; Davis, 2013), cabbage (B. oleracea L.) (Singh et al., 2013), and lettuce (Mou, 2005), but not in potato (So-lanum tuberosum L.) (White et al., 2009). The declines have been quantified as either (1) negative slopes in plots of nutrient content versus yield, versus cultivar introduction date, or (in broccoli and cabbage) versus head weight, or (2) negative correlation coefficients between the same measures. The declines resemble those caused by the dilution effect from fertilization and irrigation (Jarrell and Beverly, 1981), except that the yield increases derive from selective breeding and hybridization (Da-vis, 2011) and not from environmental factors. Thus, they may be termed “genetic dilution effects” (Davis, 2005, 2009) as opposed to previously recognized “environmental dilution effects.”

In het WURKS=programma Groene Biotechnologie is onderwijs ontwikkeld over nieuwe en belang-rijke moleculaire veredelingstechnieken zoals Moleculaire merkers, CRISPR/cas en DNA sequencen. Met deze technieken kan onderzoek gedaan worden naar eigenschappen zoals architectuur van planten, het plantengenoom, genen voor resistentie van plantenpathogenen en de zoektocht naar genen achter de inhoudstoffen. Met als doel om uiteindelijk nieuwe gewassen te kunnen maken met verbeterde eigenschappen op het gebied van duurzaamheid en gezondheid.

Organisatie

Betrokken bij de organisatie en uitvoering: Rene Smulders (WUR), Sander van Delden (WUR) Nelleke Kreike (Inholland), Gertjan Fonk (ministerie van LNV), Tanja van Oers-Verschuren (ministerie van LNV), Jan van Vliet (ministerie van LNV) en Gerry Kouwenhoven (Inholland).