Presentatie

Docentenmiddag Biotechnologie als tool voor de Biobased Economy

Hoe pas je biotechnologische processen toe in de praktijk, in onderwijs en onderzoek. Welk uitdagingen zijn er? En welke kansen en mogelijkheden bieden deze biotechnologische processen? Dit zijn gespreksonderwerpen van de docentenmiddag Biobased Economy.

Organisator Hogeschool van Arnhem Nijmegen (HAN), CoE Biobased Economy, Landelijk Biobased Kennisnetwerk
Datum

do 13 december 2018 13:00 tot 17:30

Locatie Hogeschool van Arnhem Nijmegen (HAN) Laan van Scheut 2 Nijmegen, ruimte 2.01

Biotechnologische processen spelen een grote rol binnen de Biobased Economy. Denk bijvoorbeeld aan de productie van bio-ethanol uit tarwestro of de productie van het bioplastic PLA vanuit suikerbiet. Enerzijds gaat het daarbij om de enzymen die een rol spelen bij de enzymatische omzetting van biomassa tot fermenteerbare suikers, anderzijds de verdere bioconversie met vaak genetisch gemodificeerde micro-organismen. Ook valt er te denken aan het aanpassen van gewassen binnen de groene biotechnologie. Het gebruik van biotechnologie leidt over het algemeen tot een duurzame en schone productiemethode.

Tijdens deze middag willen we samen in gesprek gaan over hoe biotechnologische processen in praktijk toe te passen in onderwijs en onderzoek en over de uitdagingen waar we tegen aan lopen. Welke kansen en mogelijkheden bieden deze biotechnologische processen ons nu precies en wat zijn de vraagstukken met betrekking tot regelgeving die daarbij komen kijken?

Programma

13:00 – 13:30     Inloop met koffie en thee

13:30 – 13:40     Welkom door Dr. Christien Lokman, Programmamanager zwaartepunt Sustainable Energy & Environment (SEE) & Lector industriële microbiologie

13:40 – 14:10     Lezing 1 Onderwijs: biotechnologie in het onderwijs bij de HAN (HAN BioCentre, Dr. Ruud Heshof)

14:10 – 14:40     Lezing 2 Overheid: GMO beleid in Nederland (Directie Veiligheid en Risico’s, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat)

14:40 – 15:00     Pauze

15:00 – 15:30     Lezing 3 Onderzoek: inzet van biotechnologie in de Biobased Economy (Wageningen Food & Biobased Research, Dr. Mattijs Julsing)

15:30 – 15:45     Pitches vanuit hogescholen over biotechnologische projecten in onderzoek en onderwijs

15:45 – 16:30     Workshops: we zullen in een aantal groepen verder praten over de biotechnologische mogelijkheden die bijdragen aan de verandering naar een Biobased Economy in onderwijs en onderzoek.

Workshop 1       CRISPR-cas: implementeren van nieuwe technologieën in het onderwijs

Workshop 2       Werken in de driehoek: het betrekken van bedrijven bij onderwijs en onderzoek

Workshop 3       Ethiek implementeren in het onderwijs

16:30 – 16:45     Rondleiding HAN BioCentre en andere biotechnologische labs

16:45 – 17:30     Afsluiting en borrel

Vooraankondiging

Op 14 maart 2019 zal door de HZ University of Applied Sciences en de HAS Hogeschool een docentendag worden georganiseerd voor de docenten uit het hele land. Met het thema internationalisering is er ook echt voor iedereen wel een link te leggen.

Een spreker uit het bedrijfsleven zal aangeven wat de verwachtingen naar onze afgestudeerden zijn op het internationale vlak, waarna we op basis van concrete ervaringen met elkaar gaan kijken wat succesvol is, welke samenwerking er al is, en hoe we elkaar kunnen helpen om internationalisering aan biobased projecten te koppelen. En natuurlijk de vraag hoe je dat dan weer aan het onderwijs verbindt.

Reserveer vast de datum voor de volgende docentenbijeenkomst: donderdag 14 maart 2019.