Cursus

Docenttraining Knaagdierbeheersing

Deze 2-daagse training is opgezet voor mensen die trainingen (willen) verzorgen voor knaagdierbeheerders en heeft als doel docenten vakdidactisch en vakinhoudelijk bekwamen voor het geven van trainingen over Knaagdierbeheersing aan knaagdierbeheerders. De training bevat zowel theorie als praktijk en vindt plaats in Wageningen.

Organisator Aeres Hogeschool
Datum

wo 15 januari 2020 09:15 tot 16:30

wo 29 januari 2020 09:15 tot 16:30

Locatie Aeres Hogeschool Wageningen, Mansholtlaan 18 in Wageningen
  • Kosten: € 950, incl. lunch en toetsing, excl. boeken
  • Trainers: Hanneke Maassen en Erik van Gestel
  • Groepsgrootte: Min. 7 personen
  • Bronnen: Boek Geïntegreerde Knaagdierbeheersing op Agrarische bedrijven (Artikelcode:30166, ISBN-EAN: 8717247010816, Jaar uitgave: 2016. Te bestellen bij het Ontwikkelcentrum) en digitale readers.

De training bestaat uit 4 dagdelen vakdidactiek en vakinhoud, een periode van oefenen in de praktijk en een formatieve beoordeling van de praktijk.

Vier dagdelen training

De inhoudelijke vakexpert en een vakdidacticus verzorgen samen de vier dagdelen. De expert geeft de les over de vakinhoud, de didacticus bespreekt met de groep de ingezette werkvormen en reflecteert met de groep op de leereffectiviteit, het leerproces en verbind deze aan de theorie. Deze geïntegreerde vorm van lesgeven verbindt de praktijk aan de theorie. Door de reflectie na ieder onderdeel krijgt de deelnemer inzicht over vormen van didactiek en leereffecten bij deelnemers.

Oefenen in de praktijk

De deelnemer organiseert mogelijkheden om het geleerde in de praktijk te oefenen. In veel gevallen zal dat het geven van cursussen zijn. De deelnemer zoekt een coach om hem/haar te begeleiden en te reflecteren op het werken in de praktijk. De naam en een cv van de door de deelnemer voorgestelde coach wordt voorgelegd aan de docenten van de KAD / Aeres hogeschool Wageningen ter goedkeuring. Indien de goedkeuring gegeven is dan kan de begeleiding en het oefenen in de praktijk starten.

Toetsing 

De deelnemer geeft aan dat hij/zij klaar is voor een lesbeoordeling. De datum voor de lesbeoordeling wordt in overleg vastgelegd. Een week voordat de les plaatsvindt stuurt de deelnemer de docent het lesplan op. De deelnemer wordt bezocht door een van de docenten die de training hebben verzorgd en wordt beoordeeld door deze docent. De docent heeft hiervoor de beschikking over een kijkwijzer. Na afloop van de les wordt de les geëvalueerd en besproken. De docent geeft ontwikkelingsgerichte feedback. De lesbeoordeling is een formatief toetsmoment.

Certificering en plaatsing op de lijst docenten knaagdierenbeheersing Bureau Erkenningen

De feedback over de lesbeoordeling wordt door de docent verstuurd naar Bureau Erkenningen. Bureau Erkenningen bepaalt of de deelnemer geregistreerd wordt als docent KBA GB en neemt hierover contact op met de deelnemer.

De docententraining valt onder verantwoordelijkheid van:
Bureau erkenningen, dhr. Antoon de Groot. Bovenbuurtweg 27, 6717 XA Ede, antoon@erkenningen.nl.

Voor wie

Deelnemers aan deze training verzorgen of willen trainingen voor knaagdierbeheersers gaan verzorgen. De wetgeving schrijft voor dat bevoegde docenten, werkzaam bij een AOC, en een praktijkdeskundige, werkzaam als knaagdierbeheerser, samen cursussen knaagdierbeheersing geven. Beide groepen zijn doelgroep voor deze cursus.

Instroomeisen voor deelname

  • Bevoegde docenten die werkzaam zijn op een AOC.
  • Praktijkdeskundigen die minimaal 3 jaar werkzaam zijn als gediplomeerd knaagdierenbeheersers