Dossier

Integraal bodembeheer

Er is een groeiende belangstelling voor de bodem als productiefactor. Om de sluipende achteruitgang van bodemkwaliteit tegen te gaan, is versterking van vakmanschap rond bodembeheer belangrijk.

Het bogo-project Bodem en Water als duurzame productiefactoren voor akkerbouw en veehouderij, dat in 2015 is uitgevoerd, wil kennis ontsluiten om aan een goede bodem te werken. Kennisclips over integraal bodembeheer met speciale aandacht voor bodemstructuur zijn het resultaat van dit project.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Recente berichten Groen Kennisnet