Nieuws

Duurzaam logistiek luchtkasteel ombouwen

Gepubliceerd op
20 januari 2015

Een logistiek systeem met zo min mogelijk afval en emissies, tegen zo laag mogelijke kosten: persoonlijk hoogleraar Jacqueline Bloemhof-Ruwaard gaat ervoor. Nu noemt ze het nog een 'luchtkasteel'.

Het werken daaraan ziet ze daarentegen als het bouwen van een kathedraal. Bloemhof-Ruwaard heeft een voorliefde voor moeilijke puzzels, zo laat ze weten in het filmpje Prof. Jacqueline Bloemhof over streven naar duurzame logistiek. Daarin vertelt ze hoe ze het bouwwerk, een wiskundig model, gestalte geeft: door meerdimensionale oplossingen te vinden in de complexe besluitvorming rond logistieke processen waarin het milieu een factor van betekenis is.

Duurzaam

Ditzelfde is ook te lezen in het persbericht 'Streven naar duurzame logistiek is als bouwen van kathedraal' van Wageningen UR. Het bericht is geschreven naar aanleiding van de inaugurele rede van Bloemhof-Ruwaard. Zij hield de rede 8 januari jongstleden ter gelegenheid van de aanvaarding van het ambt van persoonlijk hoogleraar* Sustainable Logistics Management aan Wageningen University (WUR). In het artikel is te lezen wat volgens de kersverse hoogleraar de 'brede definitie' is van duurzaamheid in de logistiek. Om dit in het model te kunnen gieten, is een analyse nodig van de hele voedsel- of materialenketen volgens Bloemhof-Ruwaard.

Zoals het er nu voor staat, getuige een Rabobank-rapport, is de logistiek verre van duurzaam. WUR: 'De lange en ingewikkelde agrifood-keten is [...] wereldwijd verantwoordelijk voor zeventig procent van het waterverbruik, veertig procent van het grondgebruik en dertig procent van het energieverbruik. Dit staat nog los van het feit dat dertig tot vijftig procent van alle geproduceerde voedsel bedoeld voor menselijk consumptie niet wordt geconsumeerd door mensen'.

De inauguratierede zelf kan ook nog eens bekeken worden, zie Inauguratie Prof. dr. JM Bloemhof-Ruwaard (klik op 'Uitzending gemist').


* Persoonlijk hoogleraar: een hoogleraar die op persoonlijke titel, gewoonlijk vanwege uitzonderlijke onderzoekscapaciteiten, is benoemd aan een universiteit en wiens leerstoel gefinancierd wordt door de universiteit (bron: Wikipedia - Persoonlijk hoogleraar).

(Bron foto: Pixabay)