Bijeenkomst

Duurzame Derde Donderdag, From Farm to Fork

Iedere derde donderdag van de maand woordt een Duurzame Donderdag Meeting georganiseerd Thema van deze Engelstalige meeting is Farm to Fork.

Organisator NZV in samenwerking met NN en Groen Kennisnet
Datum

do 15 april 2021 19:00 tot 20:30

Locatie Online, via Zoom

De Keynote spreker voor deze bijeenkomst is Lukas Visek. Hij is een collega van Diederik Samson. Zij beiden zijn lid van het team van vice-president Frans Timmermans.

Jan Huitema, Europarlementslid voor de VVD, geeft een reflectie op de inleiding van Lukas Visek; enerzijds vanuit het GLB, anderzijds vanuit zijn rol in de Europese Circulariteit.

In het 2e gedeelte van de bijeenkomst komen 2 veehouders aan het woord die Farm to Fork op hun manier al in Nederland toepassen. 

De bijeenkomst wordt in Zoom georganiseerd met een moderator en discussies in Breakout-Rooms met een plenaire terugkoppeling. Na afloop is er nog de mogelijkheid om online te netwerken met mogelijk verrassende ontmoetingen en gesprekken. Opgave voor deze themabijeenkomst kan via de website van NZV.