Mosselen, foto: Pixabay

Nieuws

Een zee van mosselen

Gepubliceerd op
17 juni 2015

Het handboek ‘Een zee van mosselen’ presenteert op een overzichtelijke en begrijpelijke manier de huidige kennis over mosselbanken, hun ontstaan en overleven.

Een zee van mosselen’ is een product van Mosselwad (2009-2015), een Waddenfonds project met als doel het herstel van mosselbanken in de Waddenzee te bevorderen. In het project zijn aanleg en monitoring van nieuwe experimentele mosselbanken bewerkstelligt en is onderzoek aan de ontwikkeling van zich herstellende mosselbanken gedaan. ‘Met deze achtergrondkennis is het eenvoudiger feiten, meningen en beweringen op waarde te schatten’, schrijft Wim van Gelder, voorzitter begeleidingsgroep Mosselwad, in het voorwoord bij het handboek. ‘Het geeft feitelijke kennis die bijdraagt tot het ontwikkelen en behoud van duurzame mosselbanken.’

Aanleiding

In de Waddenzee spelen mosselbanken vanouds een belangrijke rol. Zo zijn ze verblijfplaats voor veel andere organismen, hebben ze een filterfunctie, en bevatten ze voedsel voor vogels, krabben en zeesterren. Zo’n 25 jaar geleden waren deze mosselbanken echter vrijwel verdwenen door overbevissing. Sinds 1994 zijn veel mosselbanken spontaan teruggekomen, maar in de westelijke Waddenzee stokte dit herstel.
Het trage herstel in de westelijke Waddenzee en onduidelijkheid over het effect van de mosselzaadvisserij in dit gebied waren aanleiding om in 2009 het interdisciplinaire project Mosselwad op te starten. De onderzoekers van Mosselwad richtten zich vooral op de ontwikkeling en de stabiliteit van mosselbanken in de Waddenzee.

Resultaten

In het handboek zijn de resultaten van zes jaar intensief Mosselwad-onderzoek beknopt weergegeven voor beleidsmakers, natuurbeheerders, visserijsector en wad-ecologen. Een vraag die behandeld wordt, is of en zo ja wanneer aanvullende grootschalige aanleg van mosselbanken nuttig en zinvol kan zijn bij het beheer van de wadden of dat een meer passief beheer via vergunningverlening en algemene regelgeving  de voorkeur verdient. Voor de natuurbescherming en de visserijsector is het interessant te weten wat beperking van de mosselzaadvisserij voor de natuur kan betekenen. Voor vergunningverleners is het van belang te weten waar de kans op vestiging en herstel van mosselbanken het grootst is en welke menselijke ingrepen schadelijk zijn voor mosselbanken.


(Bron foto: Pixabay)