koeien foto Thinkstock

Nieuws

Fosfaatreductiepakket werkt

Gepubliceerd op
2 november 2017

De fosfaatproductie in de melkveehouderij is in de eerste helft van 2017 met 8,3 miljoen kilo gedaald, blijkt uit cijfers van het CBS. Het CBS verwacht dat de totale fosfaatproductie per 1 juli 2017 uitkomt op 171,7 miljoen kilogram, dat is net onder het Europese plafond van 172,9 miljoen kilo. Maar er zijn nog wel wat onzekerheden.

Door invoering van het maatregelenpakket om de fosfaatproductie te verminderen, is de doelstelling gehaald om onder het Europese plafond van 172,9 miljoen kilo fosfaat te komen, schrijft staatssecretaris Martijn van Dam in zijn Kamerbrief van augustus 2017 over het fosfaatreductiepakket. De staatssecretaris baseert zich op de 'Monitor fosfaatreductiepakket', een rapportage van het CBS van juli 2017. Uit die rapportage blijkt dat per 1 juli de reductie van de fosfaatreductie 8,3 miljoen kilogram bedroeg.

Melkveestapel

Die vermindering van de fosfaatproductie kon worden bereikt door inkrimping van de melkveestapel met ruim 160.000 dieren. Het fosfaatreductieplan dat door het zuivelbedrijfsleven is ontwikkeld, verplicht bedrijven de melkveestapel terug te brengen naar het zogenaamde referentieaantal, dat is het aantal GVE (Grootvee Eenheid) dat op 2 juli 2015 aanwezig was verminderd met 4%. Veel bedrijven hebben uitvoering gegeven aan die regeling. Bedrijven die niet voldoen aan de regeling, moeten een heffing betalen.

Derogatie

De doelstelling is nu behaald, maar de staatssecretaris houdt toch nog enig voorbehoud. Er zijn nog wat onzekerheden. Zo is nu niet duidelijk wat het exacte fosforgehalte in de ruwvoeropbrengsten zal zijn. En er zijn enkel melkveebedrijven die een kort geding aanspannen. Zouden deze bedrijven er toch voor kiezen uit te breiden, dan kan het zijn dat het fosfaatreductieplan niet slaagt. Dat kan vervolgens betekenen dat Nederland het recht op derogatie verliest, waardoor melkveehouders minder dierlijke mest uit mogen rijden. Dit kan grote financiƫle gevolgen hebben voor de Nederlandse melkveehouderij, schrijft de staatssecretaris.

Varkenshouderij

Een meevaller is het veevoerspoor varkenshouderij. Dat is een door het bedrijfsleven opgestelde stimuleringsregeling. Varkenshouders kunnen in aanmerking komen voor financiƫle vergoeding bij gebruik van fosforarm veevoer. Omdat hiervoor zich al 1.067 varkensbedrijven hebben aangemeld, zorgt dit voor een mogelijke fosfaatreductie van 0,8 miljoen kilogram.

(Bron foto: Thinkstock)