Studiedag

GLOBE dag

Op deze dag vertellen wetenschappers en ervaren GLOBE docenten hoe middelbare scholieren kunnen bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek. Leerlingen doen met GLOBE metingen in de schoolomgeving en leren zo zelf onderzoek te doen en dragen gelijk bij aan meer kennis over natuur en milieu.

Organisator GLOBE Nederland
Datum

di 27 maart 2018 09:15 tot 16:00

Locatie Wageningen Universiteit

De dag is bedoeld voor docenten en TOA's in de bètavakken en aardrijkskunde. Het sluit aan bij o.a. de volgende thema's: leren onderzoeken (PWS, PO), internationalisering, duurzaamheid, tto.
De dag is zowel geschikt voor ervaren GLOBE docenten als personen die zich op het programma willen oriënteren. Ook organisaties die bij willen dragen aan de verspreiding van GLOBE zijn van harte welkom.

Voorlopig globaal programma

 • 09:15 inloop
 • 10:00 opening door Prof. dr. A.P.J. Mol, Rector Magnificus
 • 11:00 workshopronde I (door wetenschappers, docenten en medewerkers GLOBE)
  Weer en klimaat (bovenbouw na)
  Nationale Lichtmeting (onderbouw na/ak/science)
  Kaarten en grafieken / ArcGIS (alle leerljaren en vakken)
  Water (onderbouw bi/sk)
 • 12:30 lunch en rondleiding over campus
 • 14:00 workshopronde II
  GrowApp (onderbouw bi)
  Levende bodem & SMAP (bovenbouw bi/ak/nlt)
  weer (onderbouw ak)
  Aerosolen (bovenbouw na/sk/nlt)
 • 15:30 praktische handvatten voor het inpassen van GLOBE in de klas
 • 16:00 borrel

Deelname aan de GLOBE dag is gratis voor GLOBE leden en kost €100,- voor docenten die zich willen oriënteren. Deze kosten worden in mindering gebracht van het lidmaatschap als u besluit lid te worden. Ondersteunende organisaties zoals NME- en techniekcentra kunnen kosteloos deelnemen.