Nieuws

Gezond vet eten: hoe doe je dat?

Gepubliceerd op
8 december 2015

Goede vetten eten, is dat een kwestie van bewust kiezen of je laten verleiden? Vragen als deze kwamen aan de orde tijdens een themamiddag op 3 december in Wageningen. De bijeenkomst was een initiatief van MVO, de ketenorganisatie voor olieën en vetten. Informatie en leermateriaal over vet en olie zijn beschikbaar via MVO en Groen Kennisnet.

#mvod

In de arena van Impulse (ontmoetingscentrum Wageningen UR) kwamen diëtisten, voedingsvoorlichters, medewerkers van de vetverwerkende industrie en HBO-docenten bijeen voor de themamiddag ’Van Voedingscommunicatie tot gedragsverandering’. Sprekers uit wetenschap en praktijk van voedingsvoorlichting en bedrijfsleven gaven hun visie op de nieuwe Richtlijnen Goede Voeding en de wijze waarop deze boodschap in de praktijk kan worden gebracht. Via #mvod (Twitter) kwam ook de zaal direct in actie. Gespreksleider Dick Veerman (hoofdredacteur Foodlog) en live-illustrator Remco de Kluizenaar stimuleerden op prikkelende wijze de discussie.

Impulsieve keuze

Voedingsvoorlichting berust op de gedachte ‘Als de consument weet wat goed voor hem is, dan kan hij de juiste keuze zelf maken’. Technische hulpmiddelen en apps zoals de Eetmeter (Voedingscentrum) geven daarbij ondersteuning. Hoogleraar Emely de Vet (Strategische communicatie, Wageningen UR) gooit het over een andere boeg: “Omdat eetkeuzes voor 70% worden gemaakt vanuit het onderbewustzijn, moeten we vooral hierop inspelen. Stop met betuttelen, start met verleiden van de consument. Zorg dat de gewenste keuze impulsief wordt gemaakt. In de wetenschap noemen we dit nudging” Ze reikt verschillende praktische tips aan voor de presentatie van eetwaren in winkels en kantines. In een consult van een voedingsvoorlichter blijkt de ‘Als-dan-methode’ een effectief hulpmiddel: ‘Als ik tv kijk, neem ik een appel.’ De handeling wordt zo onderdeel van het impulsieve systeem en deze persoon neemt op den duur zonder nadenken een appel wanneer hij op de bank ploft voor de buis. Chips en andere snacks blijven zo uit beeld, zonder dat daar zelfdiscipline aan te pas hoeft te komen.

‘Richtlijnen voor goede vetten'

De in november 2015 gepubliceerde Richtlijnen Goede Voeding van de Gezondheidsraad, zorgen voor een frisse wind in de voedingssector. Organisaties die actief zijn in de consumentenvoorlichting werken momenteel hard om de richtlijnen te verwerken in praktische adviezen. Dit geldt ook voor MVO, de ketenorganisatie voor oliën en vetten. Bekijkt men de adviezen van de Gezondheidsraad vanuit het perspectief van vetconsumptie, dan luiden deze ‘Richtlijnen voor goede vetten’:

  • Eet volgens een meer plantaardig en minder dierlijk voedingspatroon
  • Vervang boter, harde margarine en bak- en braadvetten door zachte margarine, vloeibaar bak- en braadvet en plantaardige oliën

Ingeborg Brouwer, hoogleraar Nutrition for healthy living aan de UvA, kan zich prima vinden in deze praktische uitleg van de wetenschappelijke aanbeveling ‘Vervang verzadigd vet zoveel mogelijk door meervoudig onverzadigd vet’. Voor de volledigheid moet worden vermeld dat enkele van de overige richtlijnen van de Gezondheidsraad - over vis, noten, zuivel en koffie -, ook de vetconsumptie beïnvloeden.

Factsheet en leermateriaal

MVO legt in haar voorlichting de focus op gezondheid en duurzaamheid van vetten en oliën. Via de website zijn informatie en leermateriaal beschikbaar voor basisonderwijs, voortgezet onderwijs, gezondheidsprofessionals en medewerkers van vetverwerkende bedrijven.

De kennisbank van Groen Kennisnet ontsluit verschillende van deze materialen, waaronder het factsheet palmolie.

(Bron foto: Marjolein van der Drift, MVO via #mvod)