Nieuws

Gezonde Kas zorgt voor gezond gewas

Gepubliceerd op
26 januari 2015

Robots die met slimme sensoren door de kas speuren naar plantenziekten en deze met welgemikte salvo's uit hun spuitpistool verdelgen. Geen toekomstmuziek, maar een Europees project.

De Gezonde Kas is een project dat deels wordt gefinancierd uit het Europese Interreg-programma. Volgens Wageningen UR is het Gezonde Kas-systeem een totaal nieuw, integraal gewasbeschermingssysteem. Het systeem bestaat uit apparaten en software, die het duurzaam managen van plantgezondheid in een modern glastuinbouwbedrijf mogelijk maken.

Duurzaam

Het duurzame van het systeem zit hem bijvoorbeeld in de gerichte, precieze toediening van gewasbeschermingsmiddelen, waardoor er veel minder van deze middelen nodig zijn. Hoewel er in de glastuinbouw veel innovaties plaats vinden, bijvoorbeeld op het gebied van energiebesparing en de toepassing van LED-verlichting, komen veel van de innovaties in de Gezonde Kas letterlijk van buiten.

Precisielandbouw

Volgens een artikel in KAS Techniek ligt de oorsprong van deze technieken in de buitenteelt, waar de precisielandbouw zich snel ontwikkelt. Precisie-spuittechnieken kunnen worden gebruikt op basis van eerder opgenomen gewaskaarten. Maar met behulp van sensoren die de gewastoestand, of de aanwezigheid van onkruiden of ziekten waarnemen, kan er ook direct heel gericht met aangepaste doseringen bespoten worden.

Geïntegreerd

De kracht van het Gezonde Kas-systeem zit in de ge├»ntegreerde aanpak van gewasbescherming. In een infographic in het tijdschrift Resource wordt een indruk gegeven van hoe het systeem er in de praktijk uit kan zien. Sensoren monitoren continu de toestand van het klimaat in de kas, de kwaliteit van het water en de toestand van de planten. Deze informatie wordt verzameld, geanalyseerd en omgezet in adviezen voor de teler. Die kan vervolgens besluiten om gericht in te grijpen.


Het Gezonde Kas-systeem wordt gepresenteerd tijdens de vakbeurs IPM in Essen in Duitsland, die plaats vindt van 27 tot en met 30 januari. Een animatie van het concept is te zien op YouTube.



(Bron foto: Thinkstock)