Studiedag

Gras- en Maïsmanifestaties 2016 - Vredepeel

Door demovelden, workshops en de bedrijvenmarkt te bezoeken en de toelichting van deskundigen bij te wonen krijg je als bezoeker kennis van de laatste ontwikkelingen in de teelt van maïs en gras.

Het overdragen van informatie en kennis, kort en bondig, staat centraal. Daarnaast is de manifestatie een plaats om elkaar informeel te ontmoeten en bij te praten over actuele zaken.

Organisator Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO), Wageningen UR
Datum

do 8 september 2016 09:00 tot 17:00

Locatie PPO Vredepeel Vredeweg 1C 5816 AJ Vredepeel

Programma

Het programma is doorlopend, zodat bezoekers optimaal de tijd krijgen alle programma-onderdelen te bezoeken. Een deskundige begeleidt de bezoekers langs de onderdelen. In het veld zijn diverse proeven en demo’s te bezichtigen. In en rond de gebouwen is er een doorlopende bedrijvenmarkt met verschillende stands en een machinepark.

Grasplaza

Op de Grasplaza zijn diverse mengsels ingezaaid. Daarbij zal vooral aandacht zijn voor klaver in de weide, meer eiwit van eigen land. Koeien in de wei laten live de smakelijkheid zien van de diverse mengsels.

Rassendemo maïs & kwekersblokken

De huidige toprassen (excellent assortiment van Agrifirm) worden gedemonstreerd. Daarnaast tonen de kwekers zelf hun 4 toprassen in de zogenaamde kwekersblokken.

Proef bemesting in maïs

Ruim 10 verschillende bemestingsobjecten zijn in een proef aangelegd. Welk bemestingssysteem heeft de meeste toekomst? Hoe realiseren we 20 ton droge stof per hectare binnen het huidige mestbeleid?

Bodem

De bodem wordt o.a. verdicht door rijden met een te hoge bandenspanning. Aan de hand van een demonstratie met verschillende bandendrukken wordt dit inzichtelijk gemaakt.
De teelt van andere gewassen en groenbemesteres kunnen bijdragen aan een betere bodemkwaliteit. Mogelijkheden van onderzaai grasgroenbemester in maïs en de mogelijkheden van de teelt van sorghum en rode klaver worden getoond en besproken.

Machineplaza

Graslandbeluchtingsmachines, doorzaaimachines, ontwikkelingen binnen de precisielandbouw (verisscan en Ebee) etc. zijn te bezichtigen tijdens de manifestatie.